datum Plats Olyckstyp Beskrivning Döda Skadade KällaListan är skapad av Värmlands Brandhistoriska Klubb. Uppdaterad oktober 2016 av Björn Albinson1920-01-18 Östergötland Orkan Våldsam orkan med åska ställde till stora skador på land och stad. Östergötland och norra Småland drabbades, Hustak blåste bort och logar vräktes omkull.. Skog förstördes. Godvagnar råkade på drift. (Östergötlands brandstodsbolag 1841-1941 s 230)0930 Lund Bränning Enligt en isländsk text härjas Skåne av Egil Skallagrimson varvid bla det befästa Lund bränns. (Skånes historia i årtal).1172 Lund Stadsbrand Text lyder "att Lund blev antänt". (Skånes historia i årtal).1187 Sigtuna Bränning Sigtuna brändes delvis av baltiska vikingar. Kallas även hednisk sjörövarflotta. Troligen från Karelen. (STF 1942)

17
1192 Lund Brand, kloster Laurentiusklostret i Lund drabbades av en förhärjande eldsvåda som förvandlade klostret till en rykande ruin (STF 1942)1192 Vimmerby Bränning Vimmerby brändes av danskarna även 1454 och 1610

17
1213 Brand, kloster Ett kloster instiftades i Vä 1170. Det härjades av eld och flyttades därefter till Beckaskog (STF 1908)1234 Varnhem Brand, kloster Brand i Varnhems kloster (Sv uppslagsbok 1934)1234 Lund Kyrkobrand Lunds domkyrka drabbas av svår brand, taket störtar in. Skånes historia i årtal.1248 Vreta Kloster Brand, kloster En eldsvåda härjade Vreta Kloster - legaten Vilhelm av Sabina utfärdade avlatsbrev för dem som hjälpte till med klostrets reparation (STF 1920). Korets återuppbyggnad efter branden avslutades med invigning av biskop Bengt i närvaro av kung Magnus Ladulås. Ur folder om Vreta Kloster.1256 Varberg Bränning Norske konungen Hagen brände längs hela norra Hallands kust, bland Onsala och Varberg. (STF 1911)1268 Uppsala Stadsbrand Aros uppges ha brunnit fyra gånger, den sista 1268.1276 Växjö Brand. Kyrka När Birger Jarls sönder stred om kronan var danskarna med och brände Växjö, hela Värend och Finnveden drabbades. Växjö domkyrka ödelägges. Det nämns i Erikskrönikan "Der var deras mesta ärende, att de brände i Finnved och Värende. Han förskylde att Växjö domkyrka brann. Det bötte han sedan som en man. Tullgarn gav han som bot, för att han gjorde kyrkan emot." (Småländsk medeltid och Sällsamheter i Småland)1281 Söderköping Stadsbrand Kung Magnus Birgersson (Ladulås) gemål Helvig kröntes i Söderköping och var den första svenska drottning som kröntes. Festligheter ägde rum men då torde oförsiktigheter blivit begångna ty hela staden brann ned. (Hildebrands medeltidshistoria - enligt Vilhelm Mobergs Min svenska historia)1291 Skänninge Brand, kloster Ett manligt dominikankonvent i Skänninge, byggt 1237, eldhärjades men byggdes snart upp igen. (Jarlens sekel - Dick Harrysson)1297-04-14 Stockholm Stadsbrand Storbränder drabbade Stockholm detta år samt 1330, 1344, 1407, 1411, 1419, 1445, 1458, 1495. Efterhand försvann trähusen och efter 1501 fick inga trähus byggas inom muren. Men uthus och bodar inne på gårdarna var alltjämt av trä. (Julstämning 2002)

25
1308 Jönköping Brand, slott Under brödrakriget brändes gårdar för att försvåra proviantering. Båda sidor brände. Hertig Erik brände slottet i Jönköping. (Småländsk medeltid)

33
1311 Visby Stadsbrand Efter denna stora brand i Visby uppfördes några byggnader i tegel. Det ansågs vara stor lyx eftersom stenarbetare hämtades från de tyska städerna. (Visby 1361) Enligt de isländska annalerna finns en uppgift som vittnar om katastrofen. Där står att, “staden brann som ett enda stort bål”.1312 Alvastra Brand, kloster Alvastra klosterkomplex härjades av eldsvådor 1312 och 1415. (STF 1942)1312 Skanör Bränning En flotta från Rostock bränner det kungliga slottet vid Skanör. Skånes historia i årtal.1314-05-13 Visby Stadsbrand Nästan hela Visby brann. Svårt hungersnöd i hela landet. (Visby hist div)1318 Näs Visingsö Slottsbrand Näs slottsruin på Visingsö, utbyggd under 1200-talet och ofta var residens för senare konungar, även Folkungarna, fram till 1318,då den förstördes av brand. Svensk uppslagsbok 19551327 Stockholm Stadsbrand Stockholms andra stadsbrand då det äldsta slottet lades i aska. Ev 1330.

19
1362 Visby Stadsbrand Detta var året efter Waldemar Atterdags brandskattning och Visby förstördes av brand (Visby hist div)1380 Skara Jönköping Örebro Bränningar En dansk-norsk armé skulle fördriva mecklenburgare. I förbifarten brändes Skara, Jönköping, Örebro och Västerås. (Närke - ett bildverk, STF 1930)

33
1380 Västerås Stadsbrand Den första eldsvådan av svårare art i Västerås.

22, 24
1380 Örebro Bränning 54 gårdar förstördes av en dansk-norsk styrka ledd av kung Håkan.

31
1388 Linköping Bränning Linköping uppbrändes av Albrekts av Mecklenburgs krigshär.

24
1388-06-14 Vadstena Brand, kloster En farlig och häftig vådeld nedbrände hela träkapellet, båda stenhusen samt en stor del av systrarnas bostad vid Vadstena kloster. En broder omkom. 1
26
1389 Enköping Stadsbrand Enköping drabbades av stadsbrand. Ödeläggande bränder drabbade staden även 1572, 1609 och 1799

17
1390 Västerås Bränning Västerås brändes av de tyska horderna som under drottning Margaretas tid hemsökte och ödelade stränderna runt Mälaren och vid Östersjön.

22, 24
1394 Malmö Kvartersbrand Västra delen av Malmö brändes av tyska sjörövarsällskap sk vitaliebröderna. (Från brandvakt till rökdykare)

24
1400 Visby Stadsbrand 117 hus och Maria kyrka i Visby förstörs av brand. (Visby hist div)1404-05-21 Slite Bränning Borgen i Slite brändes av drottning Margretas egna trupper vid striden med Tyska Orden. (Gotl historia i Landet runt maj 04)1407 Stockholm Stadsbrand Stockholms tredje stadsbrand med 1600 dödsoffer. Branden uppstod pga blixtnedslag i den nästan helt trähusbebyggda gamla staden. Många uppges ha drunknat när de flydde undan elden. Förbud infördes efter denna brand mot träbyggnader inom stadsholmen. Förbudet hade ingen större betydelse och upprepades av Gustav Vasa på 1500-talet. (Stockholms historia under 750 år) 100?
19, 25, 31
1414-04-05 Alvastra Brand, kloster "Eld uppkom i abbotens i Alvastras gård och uppbrände en stor del av husen och dessutom tvenne, som lågo i samma säng, vilka några sägs varit makar, andra icke". 2
26
1418 Helsingborg Stadsbrand Hela Helsingborg med kyrkor och slott lades i aska. (Hälsingborgs brandförsvar genom tiderna, 1945)1419-06 Stockholm Stadsbrand Storbrand i Stockholm som även förstörde det kungliga slottet som återuppförts efter branden 1330 (?). Även stadens arkiv lades i aska inkl stadsprivilegier. (Stockholms historia under 750 år)

19, 22, 31
1424 Landskrona Bränning Hanseaterna bränner Landskrona. Skånes historia i årtal.1428 Landskrona Bränning Landskrona plundrades och brändes av hanseaterna.

17
1432 Vreta Kloster Brand, kloster Vreta Kloster brinner igen och kyrkan och klostret ödelades (STF 1920 o folder om Vreta Kloster).1434-06 Dalarna Bränning Fogdefästet Borganäs i södra Dalarna brändes ner. Början på Engelbrektsfejden (Rimkrönikan o Vilhelm Mobergs Min svenska historia)1434-09 Småland Bränningar Under Engelbrektsfejden brändes Rumlaborg utanför Jönköping samt Trollaborg och Piksborg. Uppretade bondestyrkor drev ut tyskfödda fogdar. (Slott och herresäten i Småland)

33
1437 Uppsala Brand, kyrka Vid en svår brand i Uppsala skadades domkyrkan och ett flertal större byggnader.

24
1438 Värmland Bränning I nordvästra Värmland, i Jösse härad, betvingades upprorsmän av Karl Karlsson Bonde. Som vedergällning skövlades Fryksdalen och Älvdalen under senvintern. I både Västmanland och Värmland tillgreps elden för att betvinga bönderna. (Vilhelm Mobergs Min svenska historia)1440 Helsingborg Stadsbrand Omfattande brand i Helsingborg då även den inte färdiga Mariakyrkan skadades. (Hälsingborgs brandförsvar genom tiderna, 1945)1442-03-24 Linköping Brand, kyrka Klostret i Linköping brann ner.

13, 24
1448-01-06 Sverige Oväder En ohygglig orkan drabbade Sverige och en mängd skog fälldes. I Skänninge Svartbrödrakloster blev två munkar ihjälslagna när taket över högkoret rasade in under mässan. Detta var på Kung Kristoffers dödsdag. Kung Kristoffer dog på Helsingborgs slott Kärnan i januari 1448. Det berättas, att på hans dödsdag drog en väldig orkan fram över landet. Massor av träd och skogar blåste ner. I Skänninge kloster rasade ett valv in under ovädret varvid två munkar dödades.(Vilhelm Mobergs Min svenska historia) I den medeltida Karlskrönikan står följande att läsa:
Den blåste omkull så mången skog och mången skorsten nederslog och blåste bort att ingen visste var de flögo bland skog och kvistar. Där blåste då bort så mången ett tak att det vart mången stort omak. Alla som voro ute för det väder svuro att fanen (djävulen) var där visserligen med.
2


1449-08-23 Visby Bränning Kung Christian av Danmark anföll Visby och kastade ut svenskarna. Staden stacks i brand. Många omkom i bränderna. (Visby hist div)1452 Helsingborg Bränning Svåra skador på Helsingborg i samband med Karl Knutssons härjningståg. (Hälsingborgs brandförsvar genom tiderna, 1945)1452 Lund Bränning Lund bränns av Karl Knutsson, Domkyrkan och biskopsgården försvaras och räddas. Skånes historia i årtal.1452 Bränning Staden Vä brändes av Karl Knutsson (STF 1908)1455 Lödöse Bränning Lödöse bränns och skövlas av danska trupper. Skånes historia i årtal.1464 Arboga Stadsbrand Ture Turesson Bjelke brände Arboga på unionskung Kristian 1 uppdrag.

24
1466 Skänninge Stadsbrand Förödande brand i Skänninge (webb). I konkurrens med Vadstena och på grund av svåra bränder förlorade staden sin betydelse under 1400-talet (Bra Böckers lexikon)1467 Bergkvara Brand, slott Ture Turesson (Bjelke) i Värend inföll med en dansk här och skövlade och brände Bergkvara borg. (3dag årg 8 s782). Samma sak hände ett par år senare då kung Kristian företog ett strövtåg in i södra Sverige.

3
1468 Arboga Stadsbrand Svår brand i Arboga som brändes av Er Karlsson Wase.

24, 30
1473 Uppsala Stadsbrand Ödelades nästan hela Uppsala i en brand som även brände domkyrkan.

25
1480 Arboga Stadsbrand Svår brand i Arboga även detta år. Svår nöd rådde och staden var under sex år befriad från all skatt.

24
1487-09-10 Vadstena Stadsbrand En stor brand härjade Vadstena. Sankt Peters kyrka och kloster med angränsande gårdar räddades (Vadstena skola)1488 Linköping Stadsbrand Brand i Linköping varvid även Domkyrkan berördes.

13
1492 Sverige Skogsbrand Enligt Sturekrönikan föll inget regn i hela landet. Skogseldar härjade våldsamt

31
1501 Uddevalla Bränning Svensk trupp bränner Uddevalla (Uddevalla.se)1502 Stockholm Bränning Danskarna satte eld på Stockholm (Julstämning 2002)1509 Bränning Staden Vä brändes av Svante Sture (STF 1908)1511 Skara Bränning Danskar plundrar och bränner Skara. Skånes historia i årtal.1513 Arboga Stadsbrand Arbogas centrala norra stadskärna brann. (Arboga stadskärna. Bebyggelsehistoria och byggnadsordning)1516 Växjö Stadsbrand En fjärdedel av Växjö brann (Växjö brandkår - jubileumsskrift)

25
1517 Västervik Stadsbrand Västervik stad och fästningen Stäkeholm (Stegeholm) brändes av danskarna som använde "fyrbollar" för att tända borgen. Förödelsen var så stor att de stadsbor som överlevt striderna flyttade till Gamleby där staden tidigare legat. (Slott och herresäten i Småland). Upp emot 200 personer uppgavs innebrända. Det skulle dröja ett par decennier innan Västervik började resa sig igen (Småländsk medeltid)1519 Uddevalla Bränning Danska soldater bränner Uddevalla (Uddevalla.se)1520 Ulricehamn Bränning Sten Sture den yngre hade sitt läger söder om Ulricehamn (som då hette Bogesund) under ett slag. Han blev skjuten i benet på Åsunden. Efter striden brände danskarna staden. (STF 1911)

17
1520 Falköping Stadsbrand Allvarlig stadsbrand drabbar Falköping

28
1521 Öregrund Bränning Danskarna brände och förstörde hela Öregrund

28
1521-04-29 Västerås Bränning Västerås brändes av danskarna. Även domkyrkan brann

17, 22
1522 Uppsala Bränning Under Gustav Vasas strider med danskarna brände dessa stora delar av Uppsala inklusive ärkebiskopshuset.

25
1523 Skabersjö Brand, slott Gården brändes av Malmös borgare.

23
1525 Stockholm Brand, slott Brand på Slottet Tre kronor. Det kungliga gemaket och silverkammaren blev lågornas rov. (Julstämning 2002).

19, 22, 35
1525-05-13 Visby Bränning Visby stormades och intogs av Lübeckarna som brände nordvästra stadsdelarna. Flera kyrkor brändes Sannolikt bränder svenskarna (Sören Norrbys) soldater och tillämpade brända markens taktik. (Visby hist div)

17
1527-06? Norrköping Stadsbrand Stadsbrand i Norrköping. Mycket lite är känt men staden var svårt härjat eftersom man fick fyra års skattebefrielse. (Norrköping brinner)1529 Gudhem Klosterbrand Ödeläggande brand ödelade anläggningen. (Bra Böcker). En stor treskeppig kyrka av sandsten hörande till Gudhems kloster brann ner 1539 (Fernow II)1530 ? Husaby Brand, slott Biskopsborgen i Husaby brann. Mycket talar för att Gustav Vasa lät bränna borgen efter reformationen. Innan hade det mesta av värde förts bort. (Bygden kring berget)1533 Lidköping Stadsbrand Lidköping härjades av en storbrand och kungen beviljade staden skattefrihet i tre år till hjälp för återuppbyggnaden.

25, 26
1535 Strängnäs Stadsbrand Strängnäs drabbades av en svår brand. Skattefrihet beviljades under sex år.

26
1542 Bergkvara Brand, slott Borgen Bergkvara var en av Gustav Vasas befästa borgar under Dackefejden. Där ingicks en "vapenvila" med Nils Dacke. Men han bröt överenskommelsen, stormade, intog och brände borgen. Därefter var den en ruin. (3dag årg 8 s782)

3
1543 Uppsala Brand, kvarter Uppsala härjades av en stor brand som bla ödelade klostret, S:t Pers och Mariakyrkorna, vilka därefter nedbröts. (Sv Uppslagsbok 1936)1546 Riseberga Klosterbrand Nunneklostret i Riseberga (Närke) som tillhörde cisternciensorden brann ner 1546. (Bra böcker)1546-04-05 Linköping Stadsbrand Halva Linköping brann av. Domkyrkan räddades.

13
1546-05-18 Linköping Stadsbrand Det som inte brann i april (Linköping) brändes denna gång. Domkyrkan torn och tak brann. Kungen bekostade uppbyggnad av domen.

13
1549 Åhus Stadsbrand Nästa hela Åhus förstördes av brand. För att människorna skulle kunna bygga upp staden efterskänkte kungen en del av stadsskatten (Försvunna städer i Skåneland)1555 Stockholm Kvartersbrand Uppstod vådeld i Stockholm utanför nya muren vid Västerlånggatan och alla hus från Gråmunkegränd till Kornhamn brann. Det tog eld i tjära på den nybyggda skansen längs strandkanten. Det medförde att man fick springa till andra sidan holmen för att hämta vatten vilket försvårade släckningen. (Julstämning 2002). Som en följd av branden påbjöd kungen den 1557 att alla farliga trähus i Stockholm skulle rivas (Skorstensfejaryrket i Sverige)1563 Värmland Bränningar Under Nordiska sjuårskriget brändes över tusen gårdar i västra Värmland. Fred slöts i Stettin 1570 - Älvsborgs första lösen skulle betalas.1563 Uddevalla Bränning Svenska trupper plundrar och bränner Uddevalla (uddevalla.se)1563 Halmstad Bränning Under Nordiska sjuårskriget förstördes resterna av ursprungliga Halmstad av svenskarna. (Försvunna städer i Skåneland)1563-07 Älvsborg Bränning Under sjuårsfejden intog och brände danskarna Älvsborgs stad i grunden (Fernow I)1564 Värnanäs Brand, slott Under nordiska sjuårskriget bodde Erik XIV på Värnanäs vilket ledde till att gården brändes av danskarna. Den byggdes upp igen av Johan III. (Slott och herresäten i Småland)1564 Ronneby Bränning Ronneby brändes (ödelades) av Erik XIV under nordiska sjuårskriget (Bra Böcker).

17
1564 Åhus Bränning Klas Kristersson Horn brände Åhus. (STF 1908)1564 Dalsland Bränning 55 hemman brändes i Dalsland under Nordiska sjuårskriget (STF 1981)1564 Ängelholm Bränning Svenskarna plundrar och bränner Ängelholm. Skånes historia i årtal.1565 Lekeberga Brand, kloster Riseberga kloster brann ner (boken Närke)1565 Ängelholm Bränning Ängelholm brändes under nordiska sjuårskriget.

17
1565 ? Vanås Brand, slott Borgen Vanås brändes under nordiska sjuårskriget. Bönder brände adelns gårdar i hela Skåne.

23
1565-08-27 Varberg Bränning Varberg brändes under nordiska sjuårskriget av svenskarna. (STF 1911)

17
1566 Varnhem Bränning Varnhem brändes av danskarna (Sv uppslagsbok 1934)1566-07-13 Ulricehamn Bränning Ulricehamn (då Bogesund) brändes av danskarnas här under befäl av Daniel Rantzau. (Falköpings brandförsvar 100 år)

17
1566-07-15 Falköping Stadsbrand Falköping brändes av en dansk här (Falköpings brandförsvar 100 år)

28
1566-07-23 Skara Bränning Danskarna brände bla domkyrkan i Skara (STF 1970) (Falköpings brandförsvar 100 år)1567 -10 Jönköping Stadsbrand Jönköping hade utrymts och till stor del nedbränts av svenskarna som retirerade för den danske befälhavaren.

13, 28, 33
1567-11 Östergötland Bränning Danske befälhavaren Rantzau brände Alvastra kloster och två dagar senare även Vadstena och S:a Birgitta kloster. Rantzau kom tillbaka i december för att bränna det som fanns kvar. De flesta kunde rädda sina liv inom slottets murar. (Vadstena Skola)

13
1567-11-20 Linköping Bränning Linköping brändes av svenskar i kriget mot danskarna . Domkyrkan brann.

13
1567-12 Söderköping Bränning Söderköpingsborna tände eld på sin stad varefter Rantzau plundrade den fullständigt. (Nord. Uppslagsb)1567-12-03 Norrköping Bränning Norrköping brändes. Där kan ha funnits högst 150 gårdar. En del stadsbor gömde sina värdeföremål i Strömmen. En del av detta återfanns först 1604 då vattnet var lågt. Kungen försökte få innevånarna att bygga i sten eller reveterat trävirke. 1572 skrev han brev om detta till de berörda städerna. (Norrköping brinner)

28
1568 Eksjö Bränning Eksjö brändes av Rantzaus danska här i samband med Nordiska sjuårskriget. Efter den branden flyttades staden ca 500 meter åt nordost till nuvarande läge. (Brandskydd i trästäder - SRV och RAÄ)

20
1568 Östergarn Bränning Kyrkan brändes och hela trakten kring Östergarn på Gotland plundrades av svenskarna (STF 1908)1568 Dalsland Bränning 281 rövade och brända hemman och torp i 24 socknar i Dalsland inkl 6 prästgårdar (STF 1981)1569 Gävle Brand, kvarter En svår eldsvåda härjade Gävle. Elden nådde även fogdegårdarna och dess träbyggnader kunde endast delvis räddas. (STF:s årsskrift 1932 - vårt nordligaste Vasaslott)1569 Ystad Bränning Ystad härjades och brändes av svenskarna. Även rådstugan brändes och där fanns alla gamla handlingar. Staden drabbades både under den sista danska tiden och den första svenska. Svårast var det 1644-45, 1659, 1676 och 1678.

17
1569 Åhus Bränning Åhus befästes och då lät hertig Karl under ett härjningståg i Skåne bränna såväl Vä som Åhus. 1617 upphävde Kristian den IV Åhus stadsprivilegier. (STF 1908)1569 Örebro Stadsbrand Vid en våldsam brand i Örebro ödelades 24 gårdar i södra delen av staden. (Närke - ett bildverk sid92)

31
1569 Arboga Stadsbrand Södra delen av Arboga förstördes av brand.

24
1569 Västerås Stadsbrand Vid en svår brand i Västerås förstördes förutom bebyggelsen även medeltida handlingar.

28
1569 Sölvesborg Bränning Svenska trupper bränner Sölvesborg. Skånes historia i årtal.1569 Örebro Stadsbrand 24 gårdar på Söder i Örebro brann

31
1570-02-27 Växjö Bränning En dansk här brände Växjö.

25, 31
1571 Sala Gruvras Ras i Sala silvergruva. Taket till Herr Stures botten föll in

21
1572 Uppsala Brand, slott Uppsala slott härjades av eld men Johan III fortsatte bygget. Även domkyrkan skadades. Det sägs att det var mordbrand.

21, 23, 25
1572 Enköping Stadsbrand Hela Enköping förstördes av brand.

28
1573 Öregrund Stadsbrand Öregrund drabbade av en stadsbrand som förstörde hela staden.

28
1585 Stockholm Kvartersbrand På Stadsholmens västra sida, Stockholm, härjade en omfattande brand.

28
1598 Vadstena Brand, slott Efter en brand i Vadstena slott 1598 restaurerades och fullbordades slottet under Hans Flemmings ledning. Slottet grundades 1545. (Bonniers lexikon)1603 Gävle Stadsbrand 83 gårdar brann i Gävle. Det var nästa 1/3 av bebyggelsen. (Gävle brandkår 1891-1991)1609 Enköping Stadsbrand Mycket omfattande brand i Enköping

28
1611 Dalsland Bränning Under Kalmarkriget brändes 80 hemman i Dalsland (STF 1981)1611 Växjö Stadsbrand Hela staden nedbränd av danskarna i samband med Kalmarkriget. (Växjö brandkår - jubeliéskrift)

25
1611 Skara Bränning En dansk här brände Skara.

25
1611-04-29 Visby Stadsbrand Våldsam brand i norra Visby som förstör sex värn och ca 200 byggnader. Tre kvinnor omkom och många skadades. (Visby hist div) 3


1611-07-12 Göteborg Stadsbrand Göteborg, som var nyanlagt, brändes helt av en dansk eskader. Med detta inleddes Kalmarkriget 1611-13.

17
1612 Jönköping Bränning Jönköping brändes helt och hållet av de egna borgarna vid danskarnas anfall.

17, 25, 31, 33
1612 Varberg Bränning Varberg brändes under Kalmarkriget

17
1612 Växjö Bränning Växjö brändes och skövlades av en dansk här i samband med Kalmarkriget. Även Hov och Kronobergs slott brann. Gustav II Adpolf var 1616 i Växjö fyra dagar för att ordna med återuppbyggnaden. (Sällsamheter i Småland, Värend)

17
1612 Skara Bränning En slottsanläggning i Skara brändes av vid ett danskt anfall.

28
1612-01-12 Bränning Staden Vä brändes av Gustav II Adolf. Pga av detta upphävde Kristian IV staden privilegier och uppmanade Vä:s borgare att bege till sig Allö och bygga nytt. Det är nuvarande Kristianstad (STF 1908). De svenske härjade i hela nejden och försökte även bränna borgen Hovdala som också ligger i göingebygden. Fred slöts i Knäred 18 januari 1613.

23
1612-02-26 Kungälv Bränning Kungälv brändes och flyttades då från sitt gamla läge vid Fästningsholmen. Men sedan staden eldhärjats 1645 och 1676 flyttades den till sitt nuvarande läge på fastlandet. Byggnadsvärlden 46/1945

17
1612-03 Uddevalla Bränning I en svensk hämndaktion bränns stora delar av Uddevalla (uddevalla.se)1613 Västervik Brand, slott Stegeholms slott låg i ruiner efter Kalmarkriget 1611-13. Det var svenskarna som råkade sätta slottet i brand sedan danskarna gett sig av. (Slott och herresäten i Småland)1614 Klarälvsdalen Översvämning Ungefär vart hundrade år förstörde vattnet byar nära Klarälven.1614 var det en stor översvämning som förstörde hus och gröda. Änkedrottning Kristina medgav den 28 december skattelindring. Sommaren 1650 var olyckan framme igen och en nådig resolution gav lindring i utlagorna (Ekshärads socken)1616 Karlstad Stadsbrand Karlstad totalförstördes av brand som även drabbade Kungsgården, rådhuset och kyrkan. Staden fick 2-3 års frist från alla utlagor utom Älvsborgs lösen

vbk
1617 Trelleborg Stadsbrand Stora delar av Trelleborg förstördes av brand. Annan uppgift säger det var 1619 - stadsrättigheterna upphävdes av kung Christian. (Skånes historia i årtal)

17
1619 Halmstad Stadsbrand Halmstad förstördes nästan helt. Armod och elände följde. Kung Christian IV såg dock olyckan som en utmaning och började modernisera staden.

17, 20
1624 Laholm Stadsbrand Förödande brand i Laholm

20
1624 Ottenby, Öland Markbrand Häftig eld i ljungen nordost om Ottenby lund. Allmogen kunde endast med största möda förhindra att lunden antändes. 100 år senare hade ljungen ej kommit tillbaka. (Carl von Linnés Öländska resa 1741)1625 -09-01 Stockholm Kvartersbrand Brand startade i ett brygghus på Västerlånggatan. Detta samt alla hus och bodar i närheten var fulla med ved. Ved lagrades även på vindarna. Det var västanväder så elden flög uppåt staden. Stenar föll från korsvirkeshusen och dödade ett par människor. Samma område brann 1555 då började det i ett brygghus. Ståthållare Klas Horn ledde en undersökning om vad som brustit i brandförsvaret. Bland annat hade vattenkörarna flytt eller höjt priset på vattnet. Omkring 1630 sker en gatureglering där man hänvisar till besvären vid denna brand. (Julstämning 2002, Stockholms historia under 750 år, Stockholm under sju sekler - en bokfilm)

28, 31
1628-08-10 Stockholm Fartygsolycka Regalskeppet Vasa sjönk i Stockholms ström sedan det under jungfrufärden, redan efter 15 minuter, träffats av en häftig vindstöt. Det var Sveriges dittills troligen största och ståtligaste krigsfartyg. Mellan 30-50 av de 150 ombordvarande omkom. Vasa sjönk på 32 meters djup mellan Stadsgårdskajen och Beckholmen. 1961 kunde Vasa bärgas. (Vasamuseet) 30-50


1637 Laholm Stadsbrand Förödande brand i Laholm

20
1642 Stockholm Kvartersbrand Eldsvåda härjade området från Jacobs kyrka till Johannes kapell och ner över Regeringsgatan. På drottning Kristinas befallning anmodas därefter tomtägarna att bygga stenhus på de avbrunna tomterna. (Julstämning 2002). 247 gårdar lades i aska.

19
1642-11-25 Stockholm Brand, slott Fyra av slottet Tre Kronors torn störtade samman vid hotande eldsvåda. Drottning Kristina måste fly ur sina rum.

11
1644 Vänersborg Bränning Vänersborg ödelades under Hannibalsfejden.

17
1644 Laholm Stadsbrand Förödande brand i Laholm

20
1644 Lindesberg Stadsbrand Lindesberg (Linde) drabbades av en förödande brand varvid staden till större delen förstördes. För att skynda på uppbyggnaden erhöll staden under följande år åtskilliga skattelindringar. (Västra Västmanland, hembygdsbok). Arbogaborna klagade till Kungl Majt över Lindesbergs tillkomst. Arbogas järngrossister, hantverkare och köpmän hade fått konkurrens. (Lindesberg - sommarstad vid sekelskiftet samt del 3 Noraskogs arkiv Johansson)1644 Uddevalla Bränning Uddevalla brändes av svenskarna och bland annat kyrkan förstördes.

28
1644 Landskrona Stadsbrand 240 hus brann i Landskrona.

30
1645 Åmål Bränning Åmål blev under Hannibalsfejden förstört av norskar. Det var två år efter stadens grundande.

17
1645 Dalsland Bränning Under Hannibalsfejden brändes 230 hemman och tre prästgårdar i Dalsland (STF 1981)1645 Kungälv Stadsbrand Kungälv eldhärjades även 1676 och staden förlades sedan till sitt nuvarande läge på fastlandet.

17
1647 Kalmar Stadsbrand Medeltidsstaden Kalmar brann. De gamla planerna på att anlägga en ny stad på Kvarnholmen kunde sättas i verket. Regeringen befallde att så skulle ske.

20
1648 Sigtuna Kvartersbrand Ett tiotal gårdar förstördes vid en omfattande brand i Sigtuna

28
1648-10-10 Göta Älv Ras Största kända skredet i Sverige skedde vid gården Intagan. Älven dämdes upp av utglidande lermassor som höjde nivån uppströms med 10 meter. När vattenmassorna bröt igen uppstod en flodvåg som orsakade stora skador nedströms. Skredområdets totala areal är ca 27 ha. (Statens Geotekn Institut)1649 Växjö Stadsbrand Växjö drabbades av eldsvådor även 1658, 1690, 1753, 1799, 1838 o 1843.

17
1649-07 Östergötland Översvämning Översvämningar orsakades av synnerligen kraftiga regn som inleddes den 27 juli. Hela Östergötland drabbades av denna Olsmässeflod. Åren 1650-52 var det svår missväxt. Hungersnöd och sjukdomar ledde till tusentals dödsfall. Men allt kunde inte bero på Olsmässefloden även om ängar, sådd, utsäde, kvarnar och husdjur försvann med regnvattnet. Det drickbara vattnet förorenades också.

SMHI
1650 Arboga Stadsbrand Stadsbrand i Arbogas södra delar. (Arboga stadskärna. Bebyggelsehistoria och byggnadsordning)

24
1650 Södertälje Stadsbrand En förödande brand drabbade Södertälje och vid återuppbyggnaden genomfördes en radikal ändring av stadsplanen.

28
1652 Öregrund Stadsbrand Öregrund förstördes helt vid en stadsbrand. Efter denna brand byggdes staden upp med en rätlinjig stadsplan enlig beslut av Drottning Kristina (Nätet om Öregrund)

28
1652 -09-08 Karlstad Stadsbrand Nordvästra Karlstad brann. Ett 20-talet tomter mellan torget och älven förstördes. Därefter underlättas tomt och gaturegleringen.

vbk
1652-08 Småland Skogsbrand Mycket omfattande skogsbrand i Småland (Madesjö, Algutsboda, Örsjö mfl platser). Bondgårdar, torp och kyrkor brann. Sju personer omkom när de kringrändes av elden. Branden lär ha startat i samband med svedjebränning. Många sägner finns om detta. (Algutsboda - en bok om hembygden del 4) 7


1652-09-29 Stockholm Kvartersbrand Väldig eldsvåda brände ner stora delar av Norrmalm, hela delen öster om Brunkeberg. Elden uppkom hos en bagare. 3-400 hus brann däribland 5-6 stenhus. Det var förutom vad som blivit nedrivet i förtid för att komma före skadan. Soldater gjorde sitt bästa. Drottningen red om kring och var misslynt på borgmästarna. Med sin kommenderstav tvingade hon folk att arbeta. 5 eller 6 människor blev uppbrända. 5
11, 21
1653 Luleå Stadsbrand Luleå härjades svårt även 1657.

17, 25
1655 Gotland Skogsbrand Skogsbrand i Buttle socken på Gotland som omfattande cirka 5500 hektar. Efter denna och ett par andra storbränder på 1600-talet minskade skogsytorna på Gotland. (Spridda blad ur de gotländska skogarnas historia)1655-07-30 Norrköping Stadsbrand Stadsbrand i Norrköping. Båda de äldsta stadsdelarna drabbades. Branden uppstod vid Olofsmäss, den andra marknadsdagen. Man vet i vilket hus branden började men inte varför. Plundringar skedde. Ingen brandsläckning kunde organiseras. En ny stadsplan, godkänd av drottning Kristina, kunde genomföras. Stadsmuren revs och användes till nya husgrunder. (Norrköping brinner)

14
1657 Luleå Stadsbrand Hela nybyggda staden Luleå med rådstugan och alla där förvarade handlingar förstördes, Elden säga ha orsakats av lappar som genom vårdslöshet antänt skogen.

25
1658 Lillöhus Slottsbrand Lillöhus, vid Kristianstad, intogs och brändes av svenskarna, Karl XI. (STF 1908)1658-07-27 Växjö Brand, kvarter Hela området väster om nuvarande Kanalgatan i Växjö lades i aska. Fem kvarter förstördes helt, fem andra skadades. Ny stadsplan anlades.

25, 28
1660 Falkenberg Stadsbrand Falkenberg har drabbats av bränder även 1706, 1708 och 1718

17
1660 Gotland Skogsbrand 1660 Skogsbrand i Fleringe mfl socknar som omfattande cirka 7000 hektar (Spridda blad ur de gotländska skogarnas historia)1661-12-30 Stockholm Slottsbrand Drottningholms slott brann ner till grunden. (Kungliga slott).1665 Nyköping Stadsbrand Denna brand i Nyköping började i ett uthus och utvecklade sig snabbt. Kyrkklockorna larmade befolkningen som under borgmästarens ledning försökte hejda branden. Ingenting hjälpte och även Nyköpingshus brann. Branden orsakades av oförsiktighet med ett ljus. Nyköping byggdes upp med en stadsplan med gator i rutnät.

15,17, 28
1665-07-17 Västervik Stadsbrand Västerviks största och förnämsta del brann. Branden var orsakad av slarv vid ölbryggning. Rådhuset brann och därmed att kungliga privilegier, donationer, brev, resolutioner samt stadens protokoll och akter (Västerviks kommun)1666 Dalsland Bränning Under Krabbefejden ruinerades Valbo Ryrs socken i Dalsland (STF 1981)1666 Gotland Skogsbrand Skogsbrand i Gothem - Norrlanda socken på Gotland som omfattande cirka 2500 hektar. (Spridda blad ur de gotländska skogarnas historia)1666-06 Piteå Stadsbrand Denna brand i Piteå aktualiserade en flyttning av staden eftersom landhöjningen hindrade sjöfarten.

20, 17, 28, 31
1666-08 Varberg Stadsbrand Varberg flyttades till sin nuvarande plats efter denna brand. Man befallde nu att bygga hus i sten, vilket knappast efterföljdes. Stadens centrala delar uppvisar en regelbunden stadsplan som tillkommen efter branden. (STF 1911)

17, 20, 28
1668-09-03 Västerås Stadsbrand En stor del av Västerås lades i aska varvid bla stadens förnämsta skrifter och handlingar förstördes.

22
1669-01-02 Göteborg Kvartersbrand I Göteborg ödelades hela området som idag begränsas av Norr- och Östra Hamngatan, Nygatan och Drottningtorget. 60 hus förstörda. (Från tornväktartid till modern räddningstjänst)

19
1669-05-10 Göteborg Kvartersbrand 241 hus förstörda i Göteborg (Från tornväktartid till modern räddningstjänst)1670 Hudiksvall Stadsbrand Hudiksvall brann även 1792, 1878 och 1879.

17, 28
1675 Söderhamn Stadsbrand Stora delar av Söderhamn lades i ruiner. Sammanlagt förstördes 60 smedstäder med tillhörande små verkstäder. Rådhuset skadades (Söderhamns historia)1675 Åmål Bränning Åmål brändes.

28
1676 Kungälv Stadsbrand Kungälv härjat av brand. Se även om bränderna 1612 och 1645.

25
1676-06 Vänersborg, Strömstad Bränning Vänersborg och Strömstad blev grundligt brända under Gyldenlövsfejden.

17, 31
1677 Mönsterås, Oskarshamn Bränning Jutarna härjade i ostkusten. Den fientlige amiralen Juel brände hela köpingen Mönsterås. Samtidigt brändes godset Kråkerum ägt av släkten Banér samt herresätet Strömserum. (STF 1911) Brandhistoriska Sällskapet 2/081677 Västervik Bränningar Slottet Stegeholm och Västervik brändes av danskarna. (Slott och herresäten i Småland). En ny stadsplan gjordes.

17, 28
1678 Trolleholm Brand, slott Trolleholm, den gamla borgen i Skåne, brändes av danskarna.

23
1678 Kristianstad Brand, slott Svenskarna hade återtagit Kristianstad och den danske befälhavaren fattade beslutet av förhärja landet. Snapphanarna fick order att bränna all säd och foder på fält och i lador. Kvarnar, möllor båtar och fartyg skulle brännas. Lund och Laholm drabbades och en rad herrgårdar. Den 6 augusti var snapphanar och danskar utanför Hovdala borg. Husen plundrades och brändes men tornet höll stånd.

23
1678 Ängelholm Bränning Ängelholm brändes av danskarna. Då klarade sig kyrkan, prästgården och tre små hus. (Ängelholm på nätet)1678 Lund Bränning Danska trupper satte eld på Lund och hälften av de drygt 300 gårdarna brann ned.

20
1678 Laholm Bränning Laholm brändes av danskarna.

23
1678 Malmö Kvartersbrand Omtalas en "olycklig ildebrand". (Från brandvakt till rökdykare)1679 Åmål Bränning Åmål brändes under Gyldenlövsfejden av norsk-dansk trupp. Samma sak hände 1675. Minst 150 hemman och tio prästgårdar brändes. (STF 1981). Åmål drabbades av gränsstrider även 1645 och 1679.

17, 25
1679 Kalmar Stadsbrand Kalmar drabbades av stadsbrand.

20
1679 Helsingborg Bränning Danska trupper brände Helsingborg

28
1680-12-11 Eskilstuna Brand, slott Eskilstunshus Slott förstört av brand (Eskilstuna hemsida)1681 Malmö Kvartersbrand Omtalas i Malmö en "olycelig vådeld lidet vid martini tid" i Malmö (Från brandvakt till rökdykare)1681-04 Sundsvall Stadsbrand På våren härjades Sundsvall av den första förödande stadsbranden. Branden orsakade av gnistor från en smedja. (Sundsvall på nätet)

25
1681-04-25 Sundsvall Brand, kvarter Gnistor från en smedja orsakade brand i Sundsvall. Kvarteren väster om tjärnen brann och 14 gårdar avbrändes.

25
1681-04-28 Bygdeå Brand, kyrkby Brand i Bygdeå kyrkstad som förstörde kyrkbodarna och prästgården mfl byggnader. Orsaken var att en pojke skulle bränna lerkakor under en bod. Vid tillfället var det storm. (Brandkårstidskrift 1954 s352)1681-12-12 Borås Stadsbrand Första stora stadsbranden i Borås inträffade denna lucianatt. Branden var så förödande att man diskuterade att överge staden. Landshövdingen utfärdade då ett reseförbud men flyttade residenset till Vänersborg. (Borås brandkår 100 år - 1999). Därefter gjordes en ny stadsplan.

25, 28
1682 Mariefred Stadsbrand Största delen av Mariefred brann ner. Tidigare stora bränder på 1630-talet och 1675

28
1683 Vimmerby Stadsbrand Större delen av Vimmerby brann ner

17
1685 Kristianstad Explosion I Torsebro, en mil norr om Kristianstad, fanns två krutkvarnar. Den ena sprang i luften detta år. Krutbruket anlades under kriget 1676-79. Bönderna uppmuntrades till salpetertillverkning vilket var grunden till kruttillverkningen. STF 19131686 Stockholm Kvartersbrand Storbrand i Stockholm som startade i ett hus vid Ladugårdslandet och gick uppför Regeringsgatan. Totalt förstördes ca 1800 byggnader i 43 kvarter. (Stockholms historia under 750 år)

19, 26
1687 Ekerö Brand, slott Svartsjö slott, på Svartsjölandet, brann ner.

21
1687 Lund Bränning Lund brändes av danskarna

17
1687 Falun Gruvras En väldig dagöppning öppnades i Falu koppargruva genom ett stort ras midsommardagen 1687. Myndigheterna försökte genom förordningar hindra planlöshet i gruvbrytningen. Straffen blev också allt hårdare vid försummelser.

21
1688 Lindesberg Stadsbrand Lindesberg (Linde) lades delvis i aska. 23 gårdar brann och Karl XI nekade staden bidrag till återuppbyggnaden. Motstånd mot stadens tillkomst hade nämligen rests redan på 1640-talet av borgarna i Örebro och Arboga, och det såg ut som att de denna gång skulle kunna hindra stadens fortsatta existens. Landshövdingen, som hade att verkställa statens beslut, förbjöd 1689 all uppbyggnad och borgarna beordrades att flytta till Arboga eller Örebro. Någon flyttning blev aldrig av, och gårdarna byggdes åter upp efter hand Arboga gjorde flera försök att få bort Lindesberg och yrkade 1719 att Lindesberg skulle ödeläggas. (Lindesberg - sommarstad vid sekelskiftet, De värmländska järnbruken mfl källor)1690 Växjö Stadsbrand Växjö brann. Borgarna fick sex års skattefrihet och anlade raka luftiga gator som skydd för elden. (Sällsamheter i Småland, Värend)1690 Möcklehult Skogsbrand En mycket stor skogbrand startade vid sjön Gunnen. Hjälmesryd socken i Småland. All Möckleshults skog brann och även för ytterligare sex byar förstördes all skog. Inga hus brann ty kring dem fanns beteshagar (Den gamla byn - Peter Nilson)1690-05-09 Uddevalla Stadsbrand Större delen av Uddevalla ödelades .Hela staden söder om ån och området väster om torget drabbades. Karl XI bestämde att hela staden skulle regleras. (uddevalla.se)1691-02 Jönköping Stadsbrand Vid en stadsbrand i Jönköping brann båda rådhusen och 19 av torgkvarterets hus förstördes helt eller delvis. (hemsida från Jönköping)

31, 33
1693-08-18 Mariestad Stadsbrand Hela Mariestad utom den äldsta delen, Näset, brann. Klockan ett på eftermiddagen kom elden lös. Och efter fyra timmar var allt jämnat med marken utom bebyggelsen på Norr. Staden uppbyggdes efter en rutnätsplan.

17, 20
1694-05-09 Filipstad Stadsbrand 85 gårdar i Filipstad förstördes. Branden började när man olovandes bryggde öl. Stadsrättigheterna förlorades ty man var rädd att skogen inte skulle räcka till bergbruket om staden skulle uppbyggas.

vbk, 28
1694-08 Nora Gruvras Ras i Dalkarlsgruvan. Myndigheterna försökte genom förordningar och råd hindra en planlöshet i brytningarna. Straffen i samband med ras blev allt strängare.

21
1695 Nordmark Gruvras Vid Nordmarks takgruva i Värmland slogs fyra personer ihjäl av ras från taket. (De värmländska järnbruken) 4


1697-05-07 Stockholm Brand, slott Det började brinna på vinden ovanför Rikssalen i Slottet Tre Kronor. Skräp som samlats runt en trasig skorsten fattade eld. Branden började kl 14 och kl 16 hade den nått bottenvåningen av de äldre delarna. När mörkret sänkte sig är slottet ödelagt. Karl XI stod lik i Slottskyrkan. Hans stoft bars till stallet på Helgeandsholmen. Brandmästarens egen skorsten var otät och han hade trots det eldat i densamma. Han hade även skickat iväg vakterna på andra uppdrag. Brandmästaren och en av vakterna dömdes till döden och fick löpa gatlopp. Den unge Karl XII benådade dem och mildrade straffet till sju gatlopp och straffarbete på Marstrand. Många hemlösa och utsvultna fanns på Skeppsholmen och blev innebrända när byggnader antändes där. Det blåste kraftigt. (DN mfl)

11, 12, 19,26
1697-06-02 Stockholm Byggnadsras Efter slottsbranden hjälpte soldater till med rivningen. Ett stycke av den gamla muren föll ned och slog ihjäl 29 gardessoldater. 29
11
1700-01-29 Linköping Stadsbrand En dräng skulle sko en häst och lämnade en stallykta för en kort stund. Den blev omkullsparkad av hästen varvid den stora branden började. Det var natt och hård västlig vind. Praktiskt taget hela staden blev förstörd. 136 gårdar, 19 ladugårdar blev lågornas rov. Enstaka stenhus, domkyrkan och slottet klarade sig.

13, 28
1702-05-15 Uppsala Stadsbrand Denna brand i Uppsala började nära Gamla Torget och spreds snabbt i den hårda vinden via träbroarna över Fyrisån och antände bla Domkyrkan vars västra torn rasade. Inte ens stenhusen kring Stora Torget var en effektiv brandgräns. Uppsala slott förstördes. Det var en ihållande torka före branden. Under denna brand räddade Olof Rudbeck d ä Gustavianum med universitets värdefulla bibliotek. (Från Dragarbrunn till Fyrislund)

24, 25, 28, 31
1703-08 Lidköping Brand, kvarter I Lidköpings nya stadsdel nedbrann 22 hus under svår storm. Brandmaterial från 1500-talet användes. Med brandkrokar rev man ner ett dussin hus.

25
1703-11-28 Södra Sverige Storm Mycket hård storm över England. Holland, Tyskland som även drabbade södra Sverige. Skogseko 4 dec 20071708 Gränna Brand, slott Brahehus ödelades vid eldsvåda under hösten. En våldsam brand från den brinnande byn Uppgränna, alldeles nedanför klippborgen, spred sig till Brahehus. Åtta av byns elva gårdar förstördes. Slottet började uppföras 1637 av Per Brahe dy som änkesäte åt hans gemål. Bara en ruin återstod efter branden. (Slott och herresäten i Småland. Lusthuset Brahehus.)1710 Härnösand Stadsbrand Under korsmässomarknaden i Härnösand hyrde en borgare ut en sjöbod till några bönder. De åt och drack och ställde ett ljus i en flaska invid en säng. På natten hade golvet tagit eld men bönderna varken släckte eller larmade utan smet iväg. Nästan hela staden brann ner och många grova stölder begicks av marknadsbesökare. Rådhusrätten dömde sedan tre bönder til döden. (Stadens hemsida).

17, 28
1711 Lund Kvartersbrand Lund härjades av en större eldsvåda. (STF1919). 36 gårdar och det efter branden 1678 nyuppförda rådhuset förstördes. (Skånes historia i årtal)1711-10-18 Norrköping Brand, palats I Norrköping hade Louis de Geer under 1630-40-talen uppfört ett palats i nederländsk renässansstil. Detta stenhus var i 40 år centrum för ett industriimperium med Holmens mässingsbruk som den viktigaste delen. En brand började i ett grannhus och spreds till palatset. (Norrköping brinner)1712 Fellingsbro Brand, slott De La Gardies slott Kägleholm eldhärjades och blev inte återuppbyggt. (Närke - ett bildverk s95)1712-05-17 Norrköping Stadsbrand En stor del av det bästa borgerskapet ruinerades vid en storbrand i Norrköping. Det var värsta branden sedan 1655. Antalet gårdar som brann var troligen omkring 150. Arbete med en ny brandordning påbörjades. Extra noggrann brandsyn genomfördes efter branden. (Norrköping brinner)1713-04-10 Norrköping Kvartersbrand Tolv gårdar lades i aska vid en omfattande brand i Norrköping. Branden började hos en färgare och i hans kohus. Arbetet med brandordningen påskyndades. En något större brand (50 gårdar och 18 lador) inträffade den 23 april samma år. (Norrköping brinner)1714 Umeå Bränning Större delen av Umeå brändes av ryssarna

17
1714 Härnösand Stadsbrand Tre vanartiga pojkar vid trivialskolan i Härnösand tände eld på det nya skolhuset för att slippa skolgång. Branden spred sig och rasade i två dygn. Minst 35 personer miste sina byggnader. (Stadens hemsida)1714-04-13 Västerås Stadsbrand Stadsbrand i Västerås som började i ett boktryckeri. Stark nordostlig blåst rådde. Hela östra stadsdelen nedbrändes och nästa hela den västra. Staden byggdes upp och på de gamla tomterna byggdes på nytt trähus.

22, 28
1716 Karlstad Stadsbrand 36 gårdar i Karlstad lades i aska. Därefter blev det mer brandsyn, undervisning och brandskyddsregler.

vbk
1718 Torneå Bränning Torneå brändes av ryssarna.

28
1718-12-23 Visingsö Brand, slott Visingsborgs slott på Visingsö eldhärjades och det sägs att ryska krigsfångar satte eld på slottet vid underrättelsen om att Karl XII var död. Andra uppgifter menar att en underofficer slarvade vid rökning orsakade branden. Krigsfångarna kan ha bidragit till att branden spreds genom att hänga ut halm i fönstren. (Slott o herresäten i Småland. Gränna tidning 18.5.05 - H Jorikson)

20
1719 Östhammar Bränning Östhammar brändes av ryssarna. Rådhuset och 78 gårdar förstördes.

17, 28
1719 Kuststäder Bränningar Under åren1719-1721 drabbades de flesta kuststäder längs Östersjön av ryska kustflottans härjningar (Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Gävle, Norrtälje, Öregrund, Östhammar, Umeå, Söderhamn, Hudiksvall, Härnösand, Piteå samt slott, herresäten, bruk och lantgårdar. (STF 1934)

15
1719-07 Norrköping Stadsbrand Norrköping brändes i samband med ryssarnas härjningar. Endast tre gårdar, ett lusthus och fyra sädeslador var kvar efter den stora branden. Förlusterna beräknades till 1 002 363 daler silvermynt. Härtill kom förlusten av offentliga byggnader, mässingsbruket, kvarnar mm. Allt vad Bråviken ägde av gårdar och hus brändes. (Östergötland - ett bildverk, Norrköping brinner. STF 1915)

14
1719-07-22 Trosa Bränning Trosa brändes av ryssarna

17
1719-07-25 Nyköping Bränning Nyköping brändes av ryssarna

17
1719-08-23 Skara Stadsbrand Alla gamla byggnader i Skara ,totalt 971 hus av alla slag, förstördes av brand och domkyrkan skadades. Branden inträffade under gudstjänsttid. Staden drabbades redan på medeltiden och in på 1500-talet. (Med göter genom göternas rike)

17, 28
1719-10-01 Karlstad Stadsbrand Nedbrann nästa hela Karlstad, med domkyrkan, rådhuset, gymnasiet och 170 gårdar. Staden befriades från den militära inkvarteringen och man fick åtta frihetsår från de statliga utskylderna.

vbk
1721 Piteå Bränning Ryssarna brände Piteå med undantag för kyrkan

17
1721 Hudiksvall Bränning Hudiksvall brändes av ryssarna.

17
1721 Göteborg Kvartersbrand 213 hus förstörda av brand i Göteborg. (Från tornväktartid till modern räddningstjänst)1721-05 Söderhamn Bränning Ryssarna gick in i Söderhamn för att bränna och plundra. Förödelsen blev nästan total. Endast några byggnader skonades däribland Ulrika Eleonora kyrka. (Söderhamns historia)1721-05-21 Sundsvall Bränning På våren brändes Sundsvall av ryssarna. (Sundsvall på nätet)

24, 26
1721-05-28 Härnösand Bränning Härnösand härjades och plundrades av ryssarna. Härjningarna började vid Hamrånge och fortsatte längs norrlandskusten. Anfallsstyrkan bestod av 7000 man infanteri och 490 kosacker. (Stadens hemsida)

17, 31
1722-09-04 Skara Slottsbrand Slottet Höjentorp i Västergötland brann ner vid en middag då bl.a. kung Fredrik var närvarande. Sägnen berättar att branden orsakades av kockarnas slarv med smörpapper (Nya Lidköpingtidningen 15 juni 2011)1723 Stockholm Brand, kyrka Katarina kyrka, som nedbrann helt, och församling i Stockholm drabbas av brand. (Julstämning 2002 och Stockholms historia under 750 år)

21
1723 Varberg Kvartersbrand Präst- och skolhusen i Varberg brann ner. (STF 1911)1724 Malmö Kvartersbrand Västra sidan av Stortorget i Malmö eldhärjades.

16
1726 Brokind Brand, slott Gamla slottet i Brokind brann ner 1726. Det nuvarande började byggas 1727 och ritades av Carl Hårleman (STF 1905)1727 Gävle Brand, slott Våldsam brand på slottet i Gävle. Den lär ha orsakats av en tvätterska, som med bart ljus gått upp för att ta ner några kläder från slottsvinden. Femtedag påsk var det. (STFs årsskrift 1932 - vårt nordligaste Vasaslott)1727-07-14 Borås Stadsbrand En skomakargesäll upptäckte brand i en gård ca kl 23 och begav sig till kyrkan för att slå larm. Men där sov båda tornväktarna sedan de hade blåst i luren kl 22. Klockringen kom därför igång sent, stark storm rådde och branden fick ett hastigt förlopp. Staden inkl kyrka och rådhus ödelades för andra gången. (Borås brandkår 100 år - 1999). Därefter rätades och breddades gatorna.

25, 28
1728-07-19 Frändefors Blixtnedslag En blixt slog ner i Frändefors kyrka varvid 10 gudstjänstbesökare omkom (SMHI) 10


1730-08-01 Jönköping Kvartersbrand En natt ödelades skolhuset vid en stor brand i Jönköping tillsammans med västra delen av Kyrkokvarteret brann ett tiotal gårdar på båda sidor om Storgatan. (hemsida från Jönköping). Branden började i en ladugård.

25, 33
1731-04-21 Nora Stadsbrand Nora brann ner så gått som helt. Staden bygges upp på nytt.(Västra Västmanland hembygdsbok)

17, 20
1736 Västerås Brand, slott Västerås slott ödelades av eld och återuppbyggdes i sitt nuvarande skick.

23
1736 Sala Stadsbrand Sala brann ner nästan helt. För att förbättra skyddet försökte man få glesare bebyggelse och utvidga stadsområdet. Förslaget mötte starkt motstånd.

17, 28
1737-04-07 Jönköping Brand, slott Jönköpings slott, försvarsborg sedan 1270-talet, brann och byggdes inte upp igen. Det var svårt att få fram vatten till sprutorna som dessutom var i dåligt skick. De sista resterna revs bort på 1870-talet. (Slott o herresäten i Småland)

25, 33
1737-11-02 Stjernsund Brand, industri Christoffer Polhems manufakturverk i Stjernsund (Husby socken) förstördes av brand. Eld i ugn var inte tillräckligt släckt för natten och spred sig. Herrgård, smedja, låsfabrik, urfabrik, spiksmedja, mm förstördes. Många vattendrivna och unika maskiner brann upp. Anläggningen var landets enda i sitt slag. (Christoffer Polhems testamente, Lindgren 2011)1738 Nora Stadsbrand Svår eldsvåda i Nora

20
1739-07 Sävsjöström Brand, industri Det nyanlagda pappersverket i Sävsjöström härjades av en förödande eldsvåda orsakad som man trodde av mordbrand. En förrymd och efterspanad gardist hade vandrat i bygderna. Han häktades och rannsakades vid Lenhovda ting med kunde av brist på bevis ej dömas skyldig. För pappersbrukets återuppbyggnad beviljade häradsrätten utsyningssedel på 20 ekar. (Lenhovda - en Värendsocken berättar)1740-11 Växjö Brand, kyrka Domkyrkan i Växjö brann (Växjö lasaretts historia). Linné passerade Växjö i maj 1741 och ser domkyrkan som "stod som ett bedrövligt spektakel, sedan den av elden för ett år sedan, då åskan itände dess höga torn, blev alldeles överrumplat". (Carl von Linnés Öländska resa)1742 -03-29 Båstad Stadsbrand Storbrand i Båstad som startade i kraftig blåst. Huvuddelen av männen var på sjön för att rädda ett fartyg. 163 personer blev hemlösa. Staden byggdes upp igen med trähus och halmtak (Försvunna städer i Skåneland)

20
1744-07 Öregrund Stadsbrand En omfattande brand drabbade Öregrund.

28
1746-01-14 Göteborg Kvartersbrand 196 hus förstörda i Göteborg. Branden började i utedasset. Det var västlig storm. En fjärdedel av staden brann. Med pumpar, brandsegel och redskap lyckades man hindra branden att gå över östra hamnkanalen även om många hus antändes av gnistor och flygbränder. (Från tornväktartid till modern räddningstjänst). Försök gjordes att genom ny brandordning förbjuda trähus - det misslyckades men brandvakten förstärktes. (Byggnadsvärlden 7/1945.)1749 Alingsås Stadsbrand Stora delar av kvarteren utmed Kungsgatan i Alingsås brann däribland Jonas Alströmers födelsehus. Efter branden fick alla landshövdingar ett kungligt brev vilket påbjöd att städerna skulle komma in med kartor och planer över gator och grunder. Kungliga byggnadsämbetet skulle därpå äga tillfälle att lämna förslag på bekvämare, säkrare och reguljärare byggnadssätt än vad som varit hittills (Byggnadslagstiftningen - Bexelius mfl). I Alingsås förändrades gatunätet och tomterna. (Alingsås historia)1750 Kimstad Slottsbrand Lövsta slott brann. Flyglarna räddades. (Östergötland - ett bildverk)1751-06-08 Stockholm Brand, kvarter Mordbrännare härjade i Stockholm. En dag kom elden lös hos en målare mitt emot riksrådet Höpken när det var förfärlig storm. När man där var sysselsatt med släckningen kom eld lös även på Söder och i nästan samma stund också på Ladugårdslandet. Drottninggatan blev illa åtgången, Klara kyrka brann ner till grunden. 1000 människor under bar himmel. En mordbrännare togs fast och halshöggs. (Stockholms historia under 750 år)

11, 12, 19
1752-06-22 Karlstad Stadsbrand På mindre än sju timmar gick Karlstad hel och hållen upp i rök och aska. Långvarig torka hade rådigt. Man hade eldat i en bryggstuga trots förbud. I staden bodde ca 1000 personer. Efter händelse förbättrades brandskyddet.

vbk, 25
1754 Hedemora Stadsbrand Hedemora härjades av eld - så även 1849.

17
1755 Trollhättan Drunkning 1755 slog en stor mängd drivande virke sönder den fördämning som byggts i älven för att kanalarbetena i Trollhättan skulle kunna genomföras. Nio arbetare dog vid olyckan. Det var inte så mycket arbete som återstod, men olyckan togs som motivering för att stoppa vidare arbeten. Det var Christoffer Polhems slussled som inte fullbordades. (Hemsidor) 9


1759 Skövde Stadsbrand Skövde brändes flera gånger av danskarna under medeltiden.1759 drabbades staden och de 55 största gårdarna, kyrkan och rådhuset brann upp. De var inte klart att staden skulle byggas upp. Landhövdingen ville flytta stadsrättigheterna till någon närbelägen stad. Kungen avslog begäran om att lägga ner Skövde och året därpå började den nya staden växa fram. Stadsplanen i de centrala delarna tillkom efter denna brand. (Ny i Skövde våren 2003 ur "Skövde under 600 år")

17
1759-07-19 Stockholm Kvartersbrand Eld uppkom på Södermalm. Den startade hos en fiskköpare genom bakning. En svår blåst rådde och där fanns många trähus. Torkan var svår och vatten saknades. Maria Magdalena kyrkotorn brann. Det var värre än branden genom Klara 1751. Befälet ansågs slöa. Det taktiska rådet blev att inte släcka hus som brinner utan mota elden med besked längre bort. 300 gårdar brann i ca 20 kvarter. (Kampen mot elden, förebygg). Denna och flera bränder åren innan medförde restriktioner mot trähus och styrning av byggandet mot stenhus. Detta arbete leddes av stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg. (Stockholms historia under 750 år)

11, 19
1761-06 Falun Stadsbrand Falun brann till större delen ner vid två eldsvådor samma år. Drygt 1000 trähus låg tätt och brann. Det var bara tio dagar mellan bränderna och 2/3 av staden lades öde. Skador för 1,6 miljoner daler kopparmynt.

17,2, 24
1762-05-24 Luleå Stadsbrand Hård sydostlig vind rådde denna dag i Luleå då brand utbröt hos en handelsman. Han hade anlitat slöjdande lappar som troligen vid piprökning kornladan hade orsakat branden. I staden fanns ett hundratal mindre hus, de flesta med nävertak. Vinden var hård när branden började och övergick i storm. Här fanns den förmögna borgarnas hus.

25
1765 Kalmar Stadsbrand Kalmar drabbades av stadsbrand.

20
1766 Varberg Kvartersbrand Flera tomter lades i aska vid brand i Varberg (STF 1911)1766-04-30 Uppsala Stadsbrand Denna brand i Uppsala började i en gård vid Vaksalagatan. Den hårda vinden spred branden över stora delar av Vårfruroten och Fjärdingen. Ett hundratal hus lades i aska, däribland rådhuset. (Från Dragarbrunn till Fyrislund)

24, 25, 28
1767-05-18 Varberg Stadsbrand Storbrand drabbade Varberg. Det kallas "den stora branden". Stadens sprutor uppbrann och ett par människor fick sätta livet till. Brand även 1768 (STF 1911) 3?
17, 20
1768 Askersund Gruvolycka Vid ett ras vid Västerby Storgruva, mellan Zinkgruvan och Askersund, omkom 12 gruvarbetare. (Nordmarks hembygdsförening i Näverluren 2/06) 12


1769-07-10 Falköping Stadsbrand Falköping drabbades av storbrand då alla tomter norr om Stora gatan brann samt rådhuset. De brunna gårdarna var stadens förnämsta. (Falköpings brandkår 100 år)1771 Karlskoga Drunkning När en tungt lastad pråm (15 m lång) roddes över sjön Alkvettern med kanonkulor från Karlsdals bruk kantrade den och de sex roddarna omkom. (Karlsdals bruk s409) 6


1771 Mjölby Stadsbrand Mjölby brann. Kyrktornet från 1100-talet räddades och ingår i den nya kyrkan

17
1774 Sundyholm Brand, slott Sundbyholms slott i Södermanland uppfördes på 1640-talet och förstördes delvis vid en brand 1774. (Bonniers lexikon)1774 Mariefred Explosion En krutkvarn, belägen åt Mariefredskanten sprang i luften varvid sju personer omkom. Olyckan sades bero på "en spiks islående i väggen". Då antändes det fina krutdammet. 7
5
1774-07 Öregrund Stadsbrand Mer än 53 gårdar förstördes vid en brand i Öregrund. Det rådde "häftigt svårt" väder. (Nätet om Öregrund)1775 Stockholm Kvartersbrand En stor eldsvåda på Norr i Stockholm vid Adolfs Fredriks kyrka hade skrämt folk. Trots goda ansatser så brann omkring 50 hus.

5
1775 Ängelholm Stadsbrand Hela Ängelholm brann men kyrkan klarade sig. (Ängelholm på nätet)1775-05-07 Filipstad Stadsbrand Storbrand i Filipstad varvid hela södra delen av staden ödelades inkl kyrkan. Det var stark nordvästlig storm. 30 av stadens 60 gårdar brann.

vbk
1776-06-08 Askersund Stadsbrand Strax före middag började det brinna i ett hus i Askersund. Det rådde sydoststorm. Allt arbete med stadens sprutor och alla möjliga anstalter var förgäves. Av hela staden är bara kvar 8-10 hus. Två äldre kvinnor omkom. Tjuvar rövade bort lösöre. Staden byggdes upp efter den gamla stadsplanen. 2
5, 28
1776-09-20 Gävle Stadsbrand Elden syntes först i takfoten på en byggnad. Den kan ha orsakats av torkning av bakugnsved. Genom hård nordvästlig vind bredde branden ut sig över Gävle. Brist på manskap beroende på sjöfolkets och fiskarskapets frånvaro bidrog till eländet. Den vackraste delen av staden lades i aska. Där brann 106 byggnader och 50 magasin.

5, 25
1777-05-25 Kristinehamn Stadsbrand Hela Kristinehamn från norra till södra tullen härjades av branden.

vbk
1777-08-23 Åmål Stadsbrand Vid denna brand i Åmål ödelades 33 tomter vilket var en tredjedel av staden. Branden kan ha uppstått i samband med oförsiktighet med levande ljus. Det var kraftig blåst - västanvind. När ny stadsplan upprättades lade man i trädgårdstomer i varje kvarter. De skulle stå obebyggda och på så sätt förhindra spridning av eld. (Statlig styrning av kommunal räddningstjänst förr och nu. SRV P21-245/98 och STF 1981. Brandskydd 1929 s113

20, 24, 25
1778-12-30 Stockholm Trängsel Borgerskapet skulle fira dopet av kronprins Gustav Adolf och hade byggt en stor sal på Norrmalmstorg. Där skulle vin, öl, brännvin och bröd utdelas. Vid alla fem portarna fanns vakter men när salen öppnades om aftonen stormade pöbeln till från alla kanter. 64 personer trampades till döds. Det var svårt att utreda vad som hänt. Men det var stort oförstånd att släppa in 4000 personer i en byggnad som knappt rymde 2000. Officiellt sades att man ropat att elden var lös och att folk därför började rusa ut för att rädda sina hem. 64
11
1782-09-25 Brunskog Översvämning I samband med reparation av dammarna vid Nolby bruk skulle man sänka vattennivån genom att gräva ett dike i en sandrevel på sidan av Skålsjöns utlopp. Mycket regn hade gjort att nivån var hög. Dikesvattnet skar dock igenom sandbanken och hela sjön tömdes på natten. Ingen person skadades men en mjölnare hörde dånet och hann sätta sig i säkerhet. En ny sjö bildades (Bakälven). Bruket blev utan vatten och lades ner. Händelsen kallas Skålsjökatastofen. (En bok om Brunskog; De värmländska bruken). Vid platsen finns ett dött fall1783 Härnösand Kvartersbrand Härnösand hotades två gånger av vådeld. Följden blev att brandredskapen förbättrades och att fallfärdiga hus reparerades. (STF 1920)1783-05-13 Laholm Stadsbrand I Laholm började en häftig eld i en färgares hus vid halv ettiden. Vädret var vid en början lugnt men genast uppkom en väderilning eller virvel som med en otrolig styrka kringspridde elden så att man på flera kanter och vid längre avstånd fick se hela 20 hus brinna. 70 mangårdar med tillhörande uthus voro närmast i aska innan klockan slagit två.

5
1783-11-01 Värmland Snöoväder Ett ovanligt rikligt snöfall inträffade i västra Värmland. Det kallades det stora (Inga förslag). Snö var ett par meter djup och två unga personer omkom i snöstormen och hittade i en ängslada där de sökt skydd. (Bok om Gunnarskog) 2


1785-11-23 Jönköping Stadsbrand Den gamla, östra stadsdelen i Jönköping härjades även 1785, 1790 och 1854. 1853 brann stadsdelen väster om slottsområdet. Branden ställde till problem för brandkassan. 37 gårdar lades i aska. Vid tiden för branden var alla lador fulla med hö och halm. Sprutorna var i dåligt skick. (Jönköpings läns brandförsäkringsbolag 1839-1939)

17, 27, 25, 33
1788-02-27 Ulricehamn Brand, kvarter Ulricehamn brann 1788, Storgatan kantas därefter i stor utsträckning av två-våningshus. Bellman skrev ett klagokväde efter branden. (Sv Uppslagsbok 1936, STF 1911)1789-05-12 Stjärnorp Brand, slott Fältmarskalk Robert Douglas uppförde på 1650-talet Stjärnorps slott norr om Roxen. I maj utbröt en brand som skulle bli ödesdiger. Prästens piga hade troligen eldat för häftigt i spisen så att flagor tände taket på en flygel. Gårdens folk var på en utgård och kunde inte ingripa direkt. Greven var i Linköping. I det torra och blåsiga vädret spreds branden till slottet. Efter hand brann allt ner. Branden syntes till Linköping och greven red i hög fart till sitt slott som idag är en välbesökt ruin (Östgöta Brandnytt 4.81)1790-02-06 Jönköping Stadsbrand En lördag brann Jönköpings östra stadsdel när det var stark storm. Kristine kyrka drabbades. 70 större hus samt flera mindre byggnader brinner. Byggnader på tillsammans 137 hustomter eller omkring 2/3 av stadens samtliga tomter ödelades. Branden började i ett kök. Klämtningen från kyrkans torn var sen. (hemsida från Jönköping och Jönköpings läns brandförsäkringsbolag 1839-1939)

25, 33
1790-06-17 Karlskrona Stadsbrand Eld uppstod i ett hus i Karlskrona och den spreds med otrolig hastighet och lär få räknas till en av de gruvligaste som drabbat en svensk stad. Branden hade uppstått i en hög hyvelspån intill skorstenen. Vinden blåste starkt åt sydväst. Den hastiga spridning berodde även på att man, trots förbud, förvarade krutfjärdingar i husen. De var troligen försnillade när flottan utrustades. De detonerade och kastade eldbränder långa sträckor. När vinden lugnade sig på natten kunde man med inkallad allmoge till hjälp hindra eldens framfart. Sprutorna arbetade i 36 timmar efter eldens utbrott. Flera människor lär ha blivit innebrända. (även SOS skrift om larmning. STF 1913) 3?
5, 19
1791-05-29 Fryken Båtolycka En kyrkbåt från Rudstorp med elva personer sjönk på väg hem från en gudstjänst. Elva personer omkom inkl hovpredikanten Per Westmark som förrättat gudstjänsten. (Bygata och kyrkväg - Alsterlind) 11


1792 Göteborg Kvartersbrand 110 hus i Göteborg förstördes. 600 familjer blev hemlösa (Från tornväktartid till modern räddningstjänst)1792-05-16 Kålland Slottsbrand Slottet Lindholmen på Kålland brann ner. (STF 1908)1793 Göteborg Kvartersbrand Alla utom tre hus på Kvarnberget i Göteborg nedbrunna. 1400 människor utan tak över huvudet. (Från tornväktartid till modern räddningstjänst)1794 Göteborg Kvartersbrand 84 hus i Nordstaden (Göteborg) nedbrunna (Från tornväktartid till modern räddningstjänst)1796 jun 6 Ragunda Översvämning Döda fallen hette förr Storforsen och var det största vattenfallet i Indalsälven. Fallet hindrade flottningen så i slutet av 1700-talet började man genomföra en gammal plan med att gräva en vattenledningsränna för flottningen. Detta arbete hade inletts och drevs av Magnus Huss (Vildhussen). Vid vårfloden 1796 steg vattnet högt i Ragundasjön och natten mellan 6 och 7 juni började det rinna genom rännan. Hålet vidgades av vatten och hela den dämmande åsen spolades bort på fyra timmar. Sjön tömdes helt. Fruktansvärda skador vållades av det framforsande vattnet som bröt ny fåra. Döda fallet bildades. (Bra Böcker)

smhi
1798 Torshälla Stadsbrand Torshälla brann och bara ett fåtal byggnader blev kvar.

17
1799-03-30 Växjö Stadsbrand 2/3 delar av Växjö brann. Det var stark östlig vind när branden började i kommersrådets Wesslers hus. Det började brinna i fastigheter längs Storgatan. Mer än hälften av de 1200 innevånarna blev husvilla. Lasarettsbyggnaden drabbades och var först utrymd på folk och inventarier. Stora bränder även 1658, 1690, 1749, 1753. (Växjö brandkår - jubliéskrift och Smålandsposten 150 år, Växjö lasaretts historia) 1
25
1800-08-11 Kalmar Stadsbrand Inom åtta timmar lades den vackra staden Kalmar till hälften i aska. Flera publika hus brann, däribland gamla läroverket. Domkyrkan räddades trots att den antändes flera gånger.

5, 21
1802 Göteborg Kvartersbrand 180 hus nedbrunna. Hela dåvarande Göteborgs affärscentrum med Domkyrkan och andra förnäma byggnader totalskadades. Och nästa 3000 personer blev husvilla. (Från tornväktartid till modern räddningstjänst). Som en följd av bränderna inställde Brandförsäkringskontoret i Göteborg betalningarna.

19
1802 Ängelholm Kvartersbrand 35 hus, Ängelholms hela norra stadsdel brann. (Ängelholm på nätet)1802-11-15 Stockholm Brand, slott Riddarholmsbranden i Stockholm. Kammarrättens hus drabbades av en häftig eldsvåda på natten. Larmtrummor samlade garnisionsregementen som begav till brandplatsen. Rikets regalier räddades tidigt liksom de publika verkens böcker och handlingar. Man försökte att med kanoner skjuta bort delar av fasaden. Sprutor användes, hål och luftrör igenmurades för att hindra spridning av elden. Husets höjd och eldens häftighet gjorde att taket hastigt antändes. Delar av huset kunde räddas. 1
5, 11
1803-09-07 Sundsvall Stadsbrand Denna brand i Sundsvall orsakade långvarig misär. Det var stark nordvästlig blåst och stormen spred elden som började i ett urmakeri. 209 gårdar lades i aska och berövade 270 familjer och 913 människor hus och hem. En stor del av stadens vuxna män var inte på plats, många fiskade och andra var till Stockholm och annorstädes i affärer. (Sveriges byggmästare)

24, 25
1803-09-15 Avesta Stadsbrand Branden i Avesta började hos en garmakare och de flesta av 125 gårdar brann ner. Där bodde Kopparbrukets flesta arbetare och av själva bruket blev bara kolhus och ett rosthus kvar efter branden.

20
1804 Göteborg Kvartersbrand 218 hus, i Göteborg, vid Stora Ottekällan drabbas. 8000 av stadens fattigbefolkning blev hemlösa. (Från tornväktartid till modern räddningstjänst)1804-11-07 Kristinehamn Stadsbrand Halva Kristinehamn brann. Nattvakten upptäckte branden. Nu ödelades 53 gårdar och 434 personer blev hemlösa.

vbk
1806-07-29 Uddevalla Stadsbrand Hela Uddevalla lades i aska. Skadan slukade en stor del av Allmänna försäkringsfondens medel (Allmänna brandförsäkringsverket)

17, 27
1806-11-14 Borgholm Brand, slott Denna dag blåste en hård nordostlig vind över Öland och Borgholms slott. Detta slott var aldrig helt färdigbyggt. När det brann var slottet utarrenderat till en ylle- och färgerifabrik. Där eldades och gnistor från en trasig skorstenspipa antände trävirke. I den hårda blåsten spreds elden snabbt och slottet förvandlades till ruiner. (STF:s årsskrift 1974)1809 Gamleby Brand, slott Corps-de-logiet på Casimirsborg brann ner till grunden. (Slott och herresäten i Småland)1809-04-26 Åmål Stadsbrand Branden i Åmål startade på natten. Nattvakterna hade gått hem två timmar för tidigt vilket fördröjde larmningen. Stadens brandmanskap bekämpade branden med sina sprutor men värmen i förening med tilltagande nordostvind gjorde att spridningen inte kunde förhindras. Det otillräckliga manskapets försök att riva byggnader var fruktlösa. 20 bostadshus samt ett större antal uthus och lador brann ner. 40 hushåll och 200 personer blev hemlösa. Nattvakterna miste sina arbeten. (Statlig styrning av kommunal räddningstjänst förr och nu. SRV P21-245/98)

25
1809-05-18 Uppsala Stadsbrand Storbrand i Uppsala då kvarteren mellan Ladugatan (Skolgatan i norr och nuvarande universitetsområdet i söder) blev så gott som helt förstörda. (Från Dragarbrunn till Fyrislund)1811-05-06 Laholm Stadsbrand Den trånga medeltidsstaden Laholm drabbades av brand och nästan halva staden brann ner. Det var storm. Efter branden kom föreskrifter om att alla tak skulle beläggas med tegel.

5, 20
1811-07-14 Svenljunga Blixtnedslag Under gudstjänst i Sexdrega kyrka var 600 personer samlade när blixten slog ner. Tre personer blev ihjälslagna och över 100 bortdånade och blev sanslösa. 3
5
1811-12-25 Gräsmark Drunkning Sex personer drunknade i sjön Rottnen under färd till julottan. (Gräsmarks historia 1866) 6


1813 Göteborg Kvartersbrand Den sista av forna tiders jättebränder i Göteborg inträffade vid Sillgatan och 96 hus lades i aska. (Från tornväktartid till modern räddningstjänst)1820 Småland Brand, slott Huvudbyggnaden på Toftaholm, byggd av ektimmer, brann ner 1820. Två gånger tidigare hade danskarna bränt den stora gården. (Slott och herresäten i Småland)1821 Lidköping Brand, kvarter I Lidköping brann fyra kvarter av den nya staden.

25
1821-02-25 Vimmerby Stadsbrand Större delen av Vimmerby brann ner. Branden utbröt på natten vid Torget. En piga hade ställt aska i ett uthus. Allt annat än räddning av liv blev omöjligt. Husen på torgets alla dyra sidor brann under 12 timmar och förtärde hela den bästa delen av staden. Marknadsstånd på torget bidrog till spridning i den hårda blåsten.

5, 17
1822 Stockholm Brand , storgård Sundsta gård, i Stockholm, brann. F A Dahlgren skrev en dikt om branden som där han även bad om hjälp till de som drabbades vid branden i Norrköping strax innan. (DN Stockholmsliv 8.6.03 samt Brandskydd 1938 s23)

32
1822-05-29 Simrishamn Kvartersbrand 21 hus brann i Simrishamn. Branden uppstod vid midnatt och alla arbetsföra män var på sjön för att fånga sill. När de kom hem var allt nedbränt

5
1822-06-12 Norrköping Kvartersbrand Under stark storm i Norrköping antändes först två byggnader som kunde släckas. Men fyra kvarter bort hade gnistor antänt ett tak. Branden spred sig snabbt. Och 358 gårdar brändes och 3254 personer blev hemlösa. Sex personer omkom. En brandkommitté tillsattes för att skaffa folk tak över huvudet, nya lokaler för myndigheterna, trygga livsmedelsförsörjning, förhindra epidemier och fördela inkommande gåvor. Händelsen kallas "Södra branden". (Norrköping brinner) 6
5, 14, 27
1822-06-22 Stockholm Kvartersbrand Våldsam brand på Blasieholmen i Stockholm. Större delen av Blasieholmen och Skeppsholmen drabbades inkl ett antal fartyg. C F Dahlgren diktade om branden och uppmanade också alla som kunde att ge stöd till de som drabbades vid branden i Norrköping strax innan. (Brandskydd 1938 s23)

11
1822-09-04 Kungsör Brand, storgård En brand började i Kungsgårdens köksbyggnad i Kungsör. Även det gamla kungahuset eller slottet samt rådsbyggning förstördes. Anledning förblev okänd - en del menade att det var gnistor från den första ångbåten (Josefina) som gick till Arboga. Ett åsyna vittne förklarade dock att lågor slog ut från taket innan ångbåten hann fram. Kungsgården kallades förr Borggården. (Post o Inrikes Tidn 10 sept 1822)1822-12-19 Borås Stadsbrand Branden började i gördelmakarens hus där en torkugn överhettats. Elden spred sig hastigt över Borås. Brandredskapen var dåligt underhållen och i den iskalla natten var det alnstjock is på Viskan. Kyrka, rådhus och ca 200 hus brann. Drängar och löst folk lockades av löften om hederlig betalning om de hjälpte tillresta handelsmän att rädda sina varulager. Då övergav de släckningsarbetet. Två människor omkom (Borås brandkår 100 år - 1999) 2
5, 27
1823-07-10 Kalmar Båtolycka En färja mellan Kalmar och Färjestaden gick i sank. Minst 35 personer drunknade. Olyckan berodde på att färjekarlen tagit ombord 40 personer trots att den var hårt lastad med bark. 35
5
1825-08 Nottebäck Skogsbrand En stor skogseld gick över byn Skruvs alla gårdar. Skruv ligger norr om Norrhult i Småland. Årets höskörd gick till spillo och kommunens övriga åbor fick hjälpa Skruvs bönder med vinterföda till sina reducerade kreatursbesättningar. (Nottebäck-Granhult I)1825-11-24 Stockholm Brand, slott Slottet Makalös, Jacob de la Gardies palats, brann ner. Palatset uppfördes vid 1600-talets mitt och blev 1793 ombyggt till Dramatiska Teatern. I fjärde akten av "Redlighetens seger över förtalet" kom elden lös i snickareverkstaden och spred sig med förfärande hastighet. Tre personer innebrändes. Kungen och kronprinsen skyndade till stället och hade en lugnande inverkan på folkmassan. Sömniga tornväktare ställdes till ansvar för försumlighet vid larmning. 3
5, 11, 12, 21
1826-04-27 Norrköping Kvartersbrand Den "norra branden" i Norrköping började i ett handelhus. Stadens sex sprutor var snart på plats liksom brandsegel men det mesta var förgäves. Ca 2000 personer blev husvilla. 11 hela kvarter förstördes och sex andra skadades mer eller mindre. Brandskyddet förbättrades ytterligare efter denna brand. En frivilliga brandkår bildas och en engelsk spruta skaffas, brandordningen förnyas och byggnadsordningen skärps. (Norrköping brinner)

14
1827-06-14 Borås Stadsbrand Den fjärde stora stadsbranden i Borås. Det var kanske den största och den började i en snickerifabrik. Vid limkokning antändes hyvelspån och snickarmästaren och hans gesäller kunde ej släcka branden. I hård vind spreds den snabbt. Folk greps av panik och började, i stället för att släcka, rädda vad som räddas kunde. Katastrofen lamslog stadens ledning och invånare. Först efter tio år var staden nästan helt återbyggd. Stadsplanen kunde nu på allvar ordna bebyggelsen efter brandsäkerhetens villkor. En person blev innebränd. (Borås brandkår 100 år - 1999) 1
5, 27, 28
1828-11-29 Karlskoga Drunkning Vid en rodd hem från ett bröllop över sjön Malmlången vid Karlsdal norr om Karlskoga omkom ett helt bröllopsfölje med åtta personer. (Karlsdals bruk) 8


1829-06-14 Öregrund Stadsbrand En gumma I Öregrund halstrade strömming under en bod som då tog eld. På tre timmar var nästan hela staden nedbränd. Efter branden gjorde man en ny brandordning, införde brandvakter och skaffade bättre redskap. (Nätet)1834-10-04 Vänersborg Stadsbrand 187 fastigheter förstördes i Vänersborg. (80% av staden). Branden började hos en garvare som kokade sälspäck i ett brygghus. Fettet överhettades och antändes. Man försökte släcka, man underlät att slå larm. Det var stark vind. Sprutorna fungerade ej som de skulle. Folk i langningskedjorna deserterade till förmån för lösöresbärning. Branden gav fria händer för att göra en ny stadsplan. Staden blev först med att tillämpa moderna principer för återuppbyggnad. Stadsplanen gjordes av Nils Ericson. (Värmland förr och nu 1965). Det var den första större eldsvåda som drabbade det nybildade Städernas Allmänna Brandstodsbolag.

19, 24, 25, 27
1835-07-29 Stockholm Brand, kyrka Riddarholmskyrkans torn träffades av blixten och branden började längst upp i tornet. Man ansåg att åskledaren var felkonstruerad - den gick inte till toppen av tornet. Branden inträffade redan vid åttatiden på morgonen och släckning pågick hela dagen. Även Katarina kyrktorn träffades men där lyckades man dämpa elden. Man trodde att branden var under kontroll och glädjetrumman gick men branden tog ny fart vid lunchtid och därpå kunde kyrkan ej räddas. Två personer omkom. Riddarholmskyrkan fick därefter torn av gjutjärn. 2
5, 11, 12, 21
1835-08-21 Jönköping Brand, kvarter Till följd av slarv med eld i kök utbröt en storbrand i Jönköping. Tack vare att ett par hus revs kunde elden begränsas. Nästan alla hus mellan Storgatan och Vättern brann ner. 11 större gårdar och 27 stora lador och magasin förstördes. Det var stadens vackraste del med nya tvåvåningshus som lades i aska. Larm fungerade, sprutor kom fram raskt men gnistor spreds i stark vind och antände en lada med halmtak.

25, 33
1835-11-05 Söderhamn Kvartersbrand Drygt 50-talet byggnader i centrala Söderhamn förstördes. (Söderhamns historia). Ny plan för området förslogs men kunde ej förverkligas. Branden orsakades av en spricka i en skorstensmur.

5, 25, 28
1838 Leksand Brand, by I Laknäs, Leksand, brann 11 gårdar ner. (Den röde hanens fiender, L-G Rinaldo)1838-02-19 Växjö Stadsbrand 60 fastigheter förstördes med 101 hushåll blev husvilla i Växjö. Branden började kl 2 på natten i en spricka i murstocken invid en eldad kakelugn. Vattnet var fruset så man slog ut rutor och kastade snö på elden. Pga lufttillträdet spreds då branden snabbt och pågick i 18 timmar. Kölden var sträng och många fick frostskador, 29 personer sökte vård på lasarettet. Vinterförråd av säd, mat, foder och ved gick förlorade. Löjtnanten, baron Falkenberg, som deltog i släckningen skulle läska sig hos en handelsman men tog miste och drack ej punsch utan "vitriolsyra" (äldre namn på koncentrerad svavelsyra. I avskriften står "bictrol" vilket nog är fel) upptäcktes omedelbart. Trots vård avled han efter en vecka. Här beskrivs hur även den arbetande klassen deltog i arbetet med berömvärt exempel. (Växjö brandförsvar - jubiléskrift). Biskop Tegnér arbetade för att hjälpa nödställda (Sällsamheter i Småland) 1 29 25, 27
1840-05-10 Gunnarskog Båtolycka Fem yngre smeder drunknade på sjön Mangen, i Värmland. De var på hemfärd från en dans. (En bo om Gunnarskog) 5


1840-05-10 Arvika Drunkning Fem ungdomar från Fredros bruk omkom på sjön Mangen när de var på hemväg från en dans (Arvika Nyheter 24/12 1973) 5


1842 Malmö Kvartersbrand Brand utbröt vid Triangeln i Malmö. Husen var halmtäckta. På två timmar brann sjutton hus ner. Två människor omkom (Från brandvakt till rökdykare) 2


1842-01-22 Stockholm Brand, industri A Bergmans ullspinneri vid Stadsgården i Stockholm förstördes. Dessutom brann 1000 famnar ved.

11, 12
1843 Örebro Kvartersbrand 24 gårdar på Norr i Örebro brann ner och 400 personer blev hemlösa. (Örebro historia)

24
1843-10-31 Växjö Stadsbrand 88 fastigheter förstördes i Växjö. Branden började på en höskulle. Stadens frivilliga och ordinarie brandkår kämpade med fullgoda redskap och man hade fått ett snabbt larm. Det blev storm under tiden och branden spreds. 1100 personer blev husvilla.

5, 25, 27
1845-04-21 Halmstad Stadsbrand 16 fastigheter förstördes i Halmstad. Det var mer än en kvarter norr om Stora Torg. Orsaken var ev att man hartsade kärl hos en handlare (Halmstad brandförsvars jubileumsskrift 2030)

25, 27
1845-06-21 Stockholm Explosion På Kastellholmen i Stockholm fanns ett kastell som exploderade efter ett missöde i laboratoriet1846-01-16 Åmål Stadsbrand 38 fastigheter förstördes i Åmål. Branden startade i ett uthus där en färgare drev verksamhet. Brandmanskapet larmades med trummor och klockklämtning. Det var brist på vatten eftersom inga vakar var upphuggna. Branden förstörde 31 fastigheter och hundratals människor blev hemlösa. Färgeriet låg i en tätbebyggd del av staden vilket var i strid med byggnadsordningens bestämmelser. Magistraten var medveten om förhållandet och kritiserades hårt. Varma pressjärn hade släpats över ett trägolv och då troligen orsakat branden. (Statlig styrning av kommunal räddningstjänst förr och nu. SRV P21-245/98)

25, 27
1846-04-25 Kungsbacka Stadsbrand 49 fastigheter förstördes i Kungsbacka (90% av staden förstörd). Det var marknadsdag och hökaren vid torget hade kokat kaffe hela dagen i en köksspis. Den var godkänd vid brandsyn men hade inte eldats på en längre tid. En rappad bjälke hade legat tätt intill skorstenspipan och där började branden. Vårfoder och utsäde som skulle ge sommarföda förstördes.

19, 25, 27
1847 Falun Stadsbrand En förödande eldsvåda i Falun (Ill tidn). 270 personer blev husvilla.

24
1847-06-05 Kristianstad Stadsbrand 36 fastigheter förstördes i Kristianstad. 760 personer husvilla. En lärgosse hittade ett par gula bitar som visade sig vara fosfor. Han råkade stryka dem mot en bod där lin och hampa förvarades. Hård västlig storm. Stadens egen brandkår alarmerades sent och visade inkompetens. Den frivilliga kåren gjorde dock en energisk insats och räddade över delen av staden. (Kristianstad brandkår 100 år - 2008) Brandskydd 1932 sid 92

25, 27, 32
1849-04-22 Hedemora Stadsbrand 25 fastigheter förstördes i Hedemora. En nattlig brand som startade hos en källarmästare. En nordvästlig vind övergick till storm och spred branden med stor hastighet. Torvtak som begöts med vatten kunde hejda branden.

17, 25, 27
1849-05-22 Lidköping Stadsbrand 43 fastigheter förstördes i Lidköping. Det var hela den gamla staden. Tornväktaren upptäckte branden på natten. Elden spred sig hastigt i tre riktningar. Det var storm. All släckning blev omöjlig och folket skingrade sig till bärgningsarbete.

19, 25, 27
1850 ? Milletorp Brand, by I början av 1850-talet härjades byn Milletorp (Korsberga) av eld och den gamla hopbyggda byn ödelades. (Korsbergagårdar)1850-01-29 Götaland Oväder Som följd av en snöstorm och svår kyla dödades minst 200 människor under yrvädertisdagen i Södermanland, Östergötland, Öland och östra Småland. Mild luft hade lockat ut folk att arbeta när en plötslig nordlig storm med tätt snöfall kom. Det var uppemot tio grader varmt på förmiddagen innan det slog om med och blev ner mot 30 grader kallt. Många hittade inte hem och frös ihjäl. Denna dag kallades också den onde tisdagen. (Land 7/05 och Släkthistoriskt forum 3/05 och 1/08) 200


1850-10-12 Uppsala Brand, sjukhus Vid hospitalet i Uppsala användes ett äldre mälthus för de mest krävande mentalpatienterna. En patient gick en kväll runt med en rökpanna med enris för att få bort obehaglig lukt. Då fattade en halmmadrass eld. Den som bar runt rökpannan försökte kalla på hjälp men blev rädd och låste in sig på avträdet. Eftersom hon hade nyckeln kunde ingen räddas och 24 patienter omkom (Akademiska sjukhuset 1708-2008) 24


1853 Jönköping Kvartersbrand Jönköpings stadsdel väster om slottsområdet brann

17, 33
1854-03-01 Jönköping Stadsbrand 16 fastigheter brann i Jönköping. 319 personer husvilla. Branden orsakades av att man torkade tapeter (i en tapetfabrik) tätt över en glödgad kolgryta av plåt. Stark vind rådde. Brandsignal gavs först efter ett misslyckat försök att släcka. Tio sprutor användes. Vattenhämtningen var svår eftersom storm kastat upp ismassor mot stranden. Omfattande rivningar vidtogs och man skapade en brandgata där branden kunde hejdas.

19, 25, 27, 31, 33
1854-03-23 Örebro Stadsbrand Någon tömde het aska i en trälår i en gård (färgeri) nära Storbron i Örebro. Askan tog fyr och snart stod hela gården i brand. Hårda vindar i kombination med otillräcklig brandkår, och sent slaget larm, gjorde att elden spred sig längs nuvarande Drottninggatan. Vattentillgången var dålig - en del brandvakar var igenfrusna och somliga pumpar var sönder. 20 timmar senare var stor del av centrala Örebro lagt i aska. 92 gårdar och ett otal magasin och andra ekonomibyggnader brann. Ca en fjärdedel av de drygt 5000 innevånarna blev hemlösa. Men branden ledde ej till något armod - snarare tvärt om. Konjunkturerna var goda och snart hade det kommit till moderna stenhus. (Örebro historia, Sverige - fosterländska bilder). Stortorget utvidgades för att utgöra brandgata. (Bra Böcker lexikon)

22, 24, 25, 2, 31
1856 Eksjö Stadsbrand Eksjö härjades av en ödeläggande eldsvåda. Området söder om Stora Torget ödelades. Drygt 50-talet gårdar brann. (Brandskydd i trästäder, SRV och RAÄ). Efter branden anlades gator och kvarter i rutnät med breda gator, allt för att förhindra en ny brand.

17, 20, 24
1856-05-8 Filipstad Gruvolycka I Finnmossens gruva, Nordmark norr om Filipstad, brast en vägg mellan två gruvor varvid vattenmassor störtade in och dränkte tio gruvarbetare. (Nordmarks hembygdsförening i Näverluren 2/06) 10


1857-08-27 Stockholm Brand, teater Teaterbyggnad, Södra Teatern, från 1853 vid Mosebacketorg brann ner. Ett 20-tal hus brann. Släckningen försvårades av att byggnaderna var högt belägna och det var svårt att få fram vatten. Under villervallan vid bärgning av lösöre försvann en del,

5, 21
1858 Torekov Brand, kyrkby En stor brand drabbade Torekovs kyrkby varvid kyrkan och 18 gårdar (47 hus) som var försäkrade i Allmänna brandförsäkringsverket förstördes. 242 personer blev husvilla (NWT 20.10.08)1858-04 Skara Kvartersbrand En större eldsvåda härjade i Skara och 95 personer blev husvilla. Av dessa var 44 alldeles utfattiga. NWT notis 10.4.081859 okt Göteborg Kvartersbrand En kväll brann 31 gårdar med uthus ner i Masthygget, Göteborg. En mamsell hade somnat ifrån ett ljus som tände gardinerna (NWT 5.9.09)1859-04 Uddevalla Stadsbrand 47 fastigheter brann i Uddevalla. Branden startade i ett magasin. Vattenlangningskedjor hann ej bildas, det rådde full storm. Släckningsarbetet inriktade sig på att söka begränsa spridning åt norr och öster.

19, 25, 27
1859-09 Örnsköldsvik Kvartersbrand Tre kvarter brann. Efter branden beslutade man att förbättra brandredskap och så började man med nattpatruller.

31
1859-12 Uppsala Kvartersbrand 24 hus brann i två kvarter i Uppsala.

27
1860 Söderhamn Stadsbrand Söderhamn svårt härjad av brand. (Ill tidn)1860 Falun mfl Översvämning På våren svämmande Faluån över sina breddar och en stor del av den utefter ån liggande bebyggelsen drabbades. Siljans vattenyta var 3 meter över det normala. "Hemflod" och "fjällflod" skedde samtidigt detta år och orsakade översvämningar på många håll.

smhi
1860-02-13 Uppsala Kvartersbrand Denna brand i Uppsala började vid kokning av tran. Tornväktaren varsnade branden och larmade. Totalt 11 sprutor kom i verksamhet. Trots att det var 20 gr kallt kunde vattenserveringen fungera ,där medverkade folk av alla stånd och åldrar, även fruntimmer deltog. Varmt vatten från bla byggerier höll sprutorna igång.

27
1860-05-11 Uddevalla Stadsbrand 24 fastigheter förstördes i Uddevalla vid en brand i frisk vind. Brandsläckarna kämpade för att rädda taken från att fatta eld.

27
1860-05-14 Sunne Drunkning Vid roddtur över Gårdsjön (utanför Sunne) i stark blåst omkom fem vuxna personer. (Gårdsjö -en sann värmlandshistoria) 5


1861 Örnsköldsvik Explosion Fotogenexplosion i Örnsköldsvik i en salubod med omfattande skador som följd. Redan året därpå utgavs den första allmänna författningen om hantering av brandfarliga oljor. (Från borgarbrandkår till yrkesbrandkår - Lars Nyström)1862 Norrköping Brand, industri Avbrann Holmens bruks klädesfabrik i Norrköping. (Allmänna brandförsäkringsverket och Norrköping brinner)1862-05-21 Göteborg Kvartersbrand 33 fastigheter brann på Majorna i Göteborg.

19, 25
1863 Malmö Brand, station Statens Järnvägars station i Malmö eldhärjades. Svår kyla och bristfälliga brandattiraljer försvårade släckningen.

16
1863-11-05 Varberg Stadsbrand 97 fastigheter skadades i Varberg. Branden började i en halmlada. Flera sprutor övergavs. Det var brist på vatten och folk som kunde bära fram vatten. Det rådde storm. Av 32 kvarter avbrändes 19 med 140 gårdar.

5, 17, 25, 27
1864-04-06 Ronneby Stadsbrand Hela Ronneby köping brann med undantag av kyrkan och de närmast liggande kvarteren. 145 fastigheter förstörda. 1250 personer hemlösa.(Bra böcker). Branden började i ett stärkelsebruk där en ugnspipa tycks ha vilat mot bjälklager och var täckt med spån.

17, 19, 25
1864-06-14 Sunnemo Drunkning En far med tre döttrar omkom på Grässjön i Sunnemo. Det var ute och fiskade när det plötsligt uppstod en orkan med hagel och slagregn. Hustak blåste av, vatten trängde in överallt. Vägar förstördes och träd rycktes upp och fälldes i massor. Det tog sex år att röja upp vindfället. (Sunnemo socken) 4


1864-09-03 Stockholm Explosion Explosion i Immanuel och Alfred Nobels laboratorium i Heleneborg. Vid tillfället fanns 140 kg sprängolja lagrat. Fem personer omkom däribland Alfreds yngste bror. Under flera årtionden talade man om "före och efter den (Inga förslag) smällen". Sprängoljan var nitroglycerin. Krav restes på att flytta sådan verksamhet ut från staden. (Alfred Nobel av Hellberg/Jansson och Alfred Nobel, mannen, verket, samtiden av Strand) 5
5
1864-12-15 Kristinehamn Ras Vid järnvägsarbete vid landeriet Udden utanför Kristinehamn inträffade ett jordras varvid tre arbetare omkom. 3
5
1864-12-23 Sandsjö Tågolycka Ett extratåg körde bakifrån på ett tåg som stod på stationen i Sandsjö varvid sju personer omkom. 7 11 5, gp
1864-12-30 Uddevalla Kvartersbrand Åter en stor brand i Uddevalla under stark vind. En person misstänktes starkt för mordbrand men kunde inte fällas.

27
1865-07-02 Karlstad Stadsbrand Den stora stadsbranden i Karlstad började under gudstjänsttid hos en bagare som torkade ved i bakugnen. Brandväsendet var här liksom i alla dåtida svenska städer föga effektivt, fastän man tidvis, i synnerhet efter varje inträffat eldsvådetillbud sökte åstadkomma förbättringar. Branden gick ej att hejda. Marknadsstånd på torget försvårade arbete med att hindra branden. En del manskap ”deserterade” för att rädda sitt eget bohag. Hela staden brann och 5000 personer blev hemlösa. Nöden var mycket stor och ett skyfall dränkte det som räddats. Det sägs att ”landshövdingen grät och bad medan biskopen svor och släckte”.

5, vbk, 27,29
1866-02 Ramkvilla Explosion Tre unga arbetare vid skifferberget i Hörnebo började sin dag med att slipa borrar. Intill dem förvarades nitroglycerin i en hink. Av misstag kan något ha kastats i hinken som exploderade. Två av dem omkom. (artikel Smp 5.7.03) 2


1866-05-23 Stockholm Byggnadsras Under byggandet av katolska kyrkan i Stockholm rasade ett torn och 24 personer omkom. Konungen infann sig och gav order om åtskilliga åtgöranden. Åtal anställdes mot en byggmästare som var anställd som tillsyningsman och även gjort ritningarna. Arbetare hade oroat sig över sprickor i murarna ett par dagar innan olyckan. 24
5, 11
1868-07-11 Stockholm Explosion 700 kg sprängämnen exploderade i Nobels fabrik i Vinterviken i Stockholm. 14 personer omkom däribland fem kvinnor och barn. (Alfred Nobel av Hellberg/Jansson). Det var enligt boken Alfred Nobel, mannen, verket, samtiden 8 personer som omkom. 8


1868-08-16 Växjö Skogsbrand Vid Furuby socken öster om Växjö skulle en bonde spräcka en sten i samband med nyodling. Det skedde genom att värma stenen med eld och sedan kasta vatten över den så att den sprack. Stark torka rådde liksom förbud att elda i skog och mark. Det var söndag och gudstjänsttid. Bevakningen blev bristfällig. Branden spred sig snabbt och brände ett område 1.5 mil långt och en mil brett. Torp och lador brann i flera socknar. Branden bekämpades av 4000 man från 15 kyrksocknar. 1868 - 69 var ett nödår och det förvärrades av att så mycket mark var bränd. (Heta låga, roman av Sture Stamming)1868-11-18 Övre Ullerud Brand i hus Brand på morgonen vid Ruds gård i Övre Ullerud. Sju personer innebrändes. Den utfattige man som där var inhyst var seden en längre tid borta för att söka arbete. Branden upptäcktes av modern i sista stund men bara det äldsta, 9 år, barnet kunde rädda sig. 7
vbk
1869 Gotland Storm Stora stormen på Gotland. "En västlig orkan, vars like i styrka ej i mannaminne rasat härstädes. I Fröjel, Hamra och Levide socknar har skogarna ödelagts på ett förödande sätt". (Skogsvårdstyrelsen)1869-04-11 Lindesberg Stadsbrand Stadsbrand i Lindesberg - det hade även skett två gånger på 1600-talet. (Sundsvall på nätet). 27 gårdar brann och kyrkan skadades svårt liksom stora delar av centrum. Branden utbröt under gudstjänsttid och brandstyrkan befann sig till större delen i kyrkan. Det tog tid för manskapet att få situationen klar för sig. Det sägs att helgkläderna man hade på sig medförde en icke obetydlig olust att deltaga i arbetet. (Statlig styrning av kommunal räddningstjänst förr och nu. SRV P21-245/98).Branden berodde på en bristfällig kakelugnsmur. En orkanliknande storm satte fart på lågorna. "Några anteckningar om vårt brandväsende 1913" där antas att branden uppkom då en ung flicka skulle värma vatten men hade glömt att dra spjället varvid branden spreds till ris som låg på tork på spisen. Flickans två små syskon omkom. 2
17, 25, 27
1869-07-10 Gävle Stadsbrand Så gott som hela Gävle stad norr om Gavleån lades i aska. Omkring 700 hus brann upp och ca 8000 människor blev hemlösa. Det var en vårdslös limkokare som orsakade branden denna brännhet dag med hård blåst. Det stod tidigt klart att elden inte gick att stoppa. Stort elände rådde efter branden och landshövdingen utfärdade ett upprop till den svenska allmänheten att ge nödhjälp. Ur askan reste sig ganska snart det nya Gävle med raka trädkantade gator, esplanader som skulle fungera brandhinder. Mannen bakom verket var friherren och järnvägsbyggaren Nils Ericson som på kort tid ritade den nya stadsplanen. (Brandförsvar 5/69). Kritik mot hur släckningen organiserades.

5, 21, 25, 27, 29
1870-06-09 Båstad Stadsbrand 60 fastigheter förstördes i Båstad. Ca 2/3 av köpingen. Ca 500 personer husvilla. Branden började i ett färgeri där de i pressen lagda tygerna fattade eld från de uppvärmda plåtarna. Båstads offentliga handlingar gick till stor del förlorade. Kraftig blåst varvid branden spreds från tak till tak. (Försvunna städer i Skåneland)

25, 27
1870-09-04 Malmö Brand, slott Malmöhus Slott i Malmö brann och den ganska nya frivilliga brandkåren stod maktlös. Slottet användes vid denna tid som fängelse. Det var mordbrand.

16
1871 Skänninge Stadsbrand Stadsbrand i Skänninge. Staden hade drabbats flera gånger tidigare.

17
1871-04-16 Strängnäs Stadsbrand 80 fastigheter förstördes i Strängnäs. Ca 700 personer husvilla. Ett litet område nordost om kyrkan klarade sig. En ny stadsplan uppgjordes för det gick inte att återbebygga de små oregelbundna tomterna och behålla de smala och krokiga gatorna. (STF 1911). Elden spreds mycket fort. Panik nämns. Skolungdomen gjorde en god insats och belönades. Sprutor från Åkers Bruk och Eskilstuna kom till hjälp.

25, 27, 28
1871-09-20 Uddevalla Stadsbrand 28 fastigheter förstördes i Uddevalla. En resande, kanske under spritens inflytande och på väg till Sands marknad hade handskats ovarsamt med tobak i en lada. Brister i gårdarnas stängningsanordningar, som tillät främlingar att passera ut och in, hämmade sig här som vid andra tillfällen.

25, 27
1872 Lilla Edet Brand, industri Flera sågverk i Lilla Edet brann. (Allmänna brandförsäkringsverket)1872-11-13 Skåne Storm mm Katastrofartade översvämningar i samband med storm drabbade Skånes kuster vid den sk Backastormen. 23 dog och 15000 blev hemlösa. Den värsta översvämning som dokumenterats i området. I Danmark och Tyskland omkom ca 300 personer. (DN 5 januari 2018) 23


1873-11-12 Stockholm Brand, bostad Palinska huset vid Gustav Adolfs torg i Stockholm brann. Det blev en katastrof som krävde flera dödsoffer. Nu var brandväsendets bedrövliga tillstånd uppenbart. Stadens myndigheter tog itu med frågan. Beslut om att inrätta en brandkår fattades i december 1875. (Brandvakten)1874 Skanör Stadsbrand Skanör härjades svårt av brand. Samma sak skedde 1885. Efter denna brand gjordes den nya stadsplanen som vi ser idag. Då använde man ett stort planschverk med stadsplaner utgivna i Finland som förlaga. Det var bara att välja en passande plan och därefter anpassa den till befintlig stad.
(Kulturföreningen Calluna)


17
1874-05-26 Stockholm Explosion Nobels fabrik i Vinterviken vid Stockholm förstördes av en explosion liksom vid flertal andra tillfällen. (Alfred Nobel av Hellberg/Jansson). Orsaken var att gnistor från en ångbåt, som lossade salpeter vid Vintervikens brygga, antände en lagerbyggnad. 12 personer omkom (Alfred Nobel, mannen, verket, samtiden av S Strand) 12


1874-06 Växjö Brand, industri Wahlqvistska klädesfabriken i Växjö brann. Det började på vinden till ångpannehuset. Sprutor anlände men "de rasande elementet" hade hunnit sprida sig. Stora vedupplag försvårade arbete. De antändes liksom det stora fabrikshuset. Manskapet måste retirera. Hål höggs upp i väggen och varor för 30 tkr bärgades. Det var en stor leverans till kronan. (Smålandsposten 150 år)1875-01-19 Motala Brand, industri På morgonen utbröt eld i Motala tändsticksfabrik. Branden började i ett torkrum, och ett lager av tomaskar gav näring åt elden som sedan spred sig över hela fabriken. Trots att köpingen och Motala verkstads brandmanskap var snabbt på plats så kunde man inte rädda fabriken. Bara kontorshuset och maskinhuset klarade sig från lågorna. (Motala på nätet)1875-02 Tidaholm Brand, industri Vulcans tändsticksfabrik i Tidaholm brann - det var då landets största industriolycka. Elden uppstod i packsalen för askarnas fyllande och spred sig mycket snabbt. Inalles omkom 46 personer varav 43 flickor i åldern 18-20 år. Däribland 12 flickor från Motalas nyss nedbrunna tändsticksfabrik. Samma år tillsatte regeringen en utredning för att begränsa möjligheter att utnyttja barnarbete. En förordning kom 1881. 46
18
1875-07 Edsvalla Brand, industri Edsvalla järnbruk brann, smedja, valsverk, ugnar, hammare och kolhus förstördes i det tättbyggda området. Branden orsakades av att småved som torkades på ugnar tog eld. Närbelägna hus kunde med svårighet räddas med tillförda brandredskap.

vbk
1875-11-15 Malmslätt Tågolycka Den första tågkollisionen i Sverige. Två snälltåg (29 km/tim) möttes på spåret vid Lagerlunda gård. Den ene lokförare var färgblind och tog fel på signalerna. Därefter ändrades kraven för lokförare. Tågsätten började brinna pga att gasledningarna gick sönder. Militär personal från Malmen ingrep. (Östgöta Brandnytt, SJ 125 år) 9
18, 29
1875-11-20 Visby Industribrand Brand i Visby, ett färgeri, varvid fyra människor omkom. (Visby hist div) 4


1876-07-22 Söderhamn Stadsbrand Elden började i närheten av Rådhustorget (målarverkstad) i Söderhamn och den starka blåsten gav elden en snabb spridning. Nästan hela staden lades i ruiner och ca 2000 personer blev hemlösa. När staden byggdes upp igen följdes en strikt utformad stadsplan med rätvinkliga gatusystem och kvadratiska tomter. 70 fastigheter berördes. (Söderhamns historia) Problem med slangar störde vattenförsörjningen. Efter branden fick man uppslag till bättre ordning på brandväsendet.

18,17, 25, 27, 28, 29
1876-08-16 Strömstad Stadsbrand Mitt i natten började denna brand i Strömstad. Förmodligen orsakades den av tobaksrökning på ett avträde. Totalt brann 70 hus ner.

27
1877-02-19 Härnösand Kvartersbrand Flera hus bla Lilla Hotellet brann i Härnösand. Husen beboddes av välbärgat folk som hade husen försäkrade. Eldsvåda var så häftig att folk knappt hann rädda sig undan. Illust tidn. Brandförsvar 4/67

29
1877-08-03 Sundsvall Stadsbrand 23 fastigheter förstördes i Sundsvall. Ca 400 personer husvilla. Det rådde hård vind. Det var ev mordbrand som startade i ett sädesmagasin. Elden spreds vid den sk hissen som passerar alla våningar i magasinet. (Sveriges Byggmästare)

25, 27
1878 Stockholm brand, kyrka Tyska kyrkan i Stockholm brann. Ångsprutor var i verksamhet. Både tornet och överbyggnaden förstördes. Branden var utomordentligt praktfull.

29
1878 Sverige Skogsbrand Landet hemsöks av många skogsbränder. Enbart på statens skogar brinner
29 000 hektar. (Skogsvårdsstyrelsen)
1878-08-07 Hudiksvall Stadsbrand 35 fastigheter förstördes av brand i Hudiksvall. 90 hushåll utan bostad. Man misstänkte att en matros som varit upp i en höskulle tillsammans med en tjänsteflicka hade slarvat med en fosforsticka. Vindstilla rådde men det var stark torka. Den nyinköpta ångsprutan krånglade. Brandmanskapet kunde hålla branden längs en 25 alnar bred gata.

25, 27
1878-10-31 Stockholm Brand, kvarn Den sk Eldkvarn låg på Kungsholmen. Man hade tillstånd från 1805 att få driva en kvarn med en "eld och luftmaskin. Denna ångmaskin byggdes av den namnkunnige Samuel Owen och var en sensation. Strax före kl fem en eftermiddag upptäcktes brand i ett kvarnrum. Elden spred sig med en förfärande hastighet och kunde inte hejdas av brandmurarna. Innanredet och spannmålshögarna glödde vita som järnet i en masugn. Det var hård nordvästlig blåst. Den ganska nyinrättade brandkåren larmades. Jämte brandkåren var ett par hundra man från gardena utkommenderade men allt var förgäves. Det var ett storartat skådespel som lockade hela Stockholms befolkning på benen. Kungen var närvarande. Hela stadens upplystes. Aldrig har en eldsvåda varit så omtalade som denna - "när Eldkvarn brann" var ett uttryck som levde länge (Brandkårstidskrift 10/53)

11, 12, 31
1880-08-16 Strömstad Kvartersbrand Ett tjugotal gårdar brann i Strömstad.

27
1880-09-13 Sala Stadsbrand 45 fastigheter förstördes i Sala. Branden började i ett uthus och trots energiska släckningsåtgärder blev de västra och södra kvarten inom kort ett flammande bål. Orsaken kan ha varit en trasig lykta i ett stall. Varken brandredskapen eller släckningsarbetet tycktes vara förstklassigt. Sprutor kom från Kila, Kumla och Sala socknar.

25, 27, 29
1882-04-29 Molkom Tågolycka En tågurspårning skedde vid Lindforsälven. Alla vagnar utom tre föll av spåret. Endast fyra resenärer följde med tåget. En av dem omkom. (Nyeds sockenbok) 1


1882-05-31 Östhammar Brand, vård Börstils fattiggård utanför Östhammar antändes av blixten. Anstalten hyste 52 personer och av dessa blev 22 innebrända, 22
29
1882-09-25 Örebro Brand, teater Örebro teater förstördes helt vid en brand (Ill tidn). Elden uppkom när maskinisterna skull belysa en fonddekoration och facklan råkade antända densamma uppe vid taket.

18
1883-09-22 Bollnäs Kvartersbrand Stora delar av Bro by (Bollnäs) härjades av eld. Båda bankena brann. Landshövdingen krävde att brandskyddet skulle förbättras. (Bollnäs historia)

24
1885 Skanör Brand, kvarter Två tredjedelar av Skanör brinner ner. Staden byggs därefter upp enligt den nya stadsplanen. Det var det då moderna Esplanadsystemet infördes. (Kulturföreningen Calluna)

17
1885-09-23 Stockholm Konsertolycka Kristina Nilsson gav en extra konsert från en balkong på Grand Hotel i Stockholm. Trängseln blev stor och panik utbröt. 30 - 50000 människor hade samlats. 18 personer omkom. (Allehanda Tidning 1985. Ill tidn 3.1 85??, Stockholm under sju sekler - en bokfilm) 18 70 11, 29
1887-06-11 Luleå Stadsbrand 75 fastigheter förstördes i Luleå, hela centrum drabbades liksom Gråstenskyrkan från 1790. 600 personer husvilla. Av de drabbade var 199 utfattig och 407 bemedlade. Detta var den första stora Norrlandsbranden och den började i en uthuslänga där man bedrivit oförsiktig eldning i en bagarstuga. 800 man militär ryckte fram och hjälpte till. Sprutorna hade övergivits till förmån för bärgningsarbete. Det var nordvästlig storm. Branden började i en tvättstuga.

25, 27, 31
1887-12-22 Lindesberg Kvartersbrand Brand uppstod pga brister i mur i bagarstuga i Lindesberg. Trumvirvlar och dystra klämtningar väckte staden. En kvinna omkom när hon gick tillbaka in i huset för att hämta någon ägodel. Brandkåren gjorde ett förtjänstfullt arbete och fick hjälp av landsortsbor. Brandchefen klagade veckan därpå på befälets brist på lydnad, lugn och verksamhet. (Några anteckningar om vårt brandväsende 1931) 1


1888-02-12 Norrland Snö och kyla Våldsam och med stark kyla förbunden snöstorm 21-22 februari krävde många liv (SV Tarifföreningen 1873-1923.1888-03-07 Malmö Brand, industri Brand i Malmö Yllefabrik (Doffeln-branden). 400 arbetare blev utan arbete. Brandmurar saknades och elden fick en våldsam spridning. Det dåliga släckresultatet skyndade på bildandet av en yrkesbrandkår 1893. (Från brandvakt till rökdykare)

16, 24
1888-06 Orsa Finnmark Skogsbrand 1889 uppfördes Sveriges första brandtorn i Orsa Finnmark som en följd av en jättebrand längre västerut på besparingsskogen 1888. Tornet finns kvar vid Pilkkalampinoppi och ligger på 644 möh. (Orsa kommun)1888-06-25 Norrland Skogsbrand Under våren och sommaren hade det varit ovanliga varmt och torrt. Det började blåsa och på Midsommardagen gick det över till storm. Orkan rapporterades på några platser i Norrland. Ingen hade upplevt något liknande. Många svåra och stora skogsbränder drabbade framförallt södra Norrland. Drygt 11.000 hektar kronoskog brann där bla 1900 hektar vid Orsa, Nordkapsområdet. Enskilda skogar drabbades ändå mer. I Ångermanland ersattes förluster på 30.000 hektar. (Norrland Brinner och The great fire at Sundsvall and Umeå 1888 av Lars Nilsson). Detta år brann ca 200.000 hektar skog, knappt 1% av skogsarealen. Man brukar räkna detta som det sista stora skogsbrandåret. (Elden i skogen - Skogsvårdstyrelsen).

22
1888-06-25 Umeå Stadsbrand Tre fjärdedelar av Umeå brann ner. Kungen reste till både Sundsvall och Umeå. Esplanader med björkar och brandgator anlades redan på 1860-talet. Björkarna fungerade inte men det gjorde esplanaderna. Umeås spruta var på förmiddagen sänd till en brand i Holmsunds brädgård och dess omgivningar där ca 50 gårdar brann. Vid lunchtid började det brinna i ett bryggeri, på dess vind där torr säv och kork förvarades. Svår blåst rådde. Brandkårerna kunde inget göra. Efter branden skulle man 4,5 meter till grannens tomt om man inte satte upp en brandmur. Det blev dyrare vilket gjorde att man undvek brandmurar vilket innebar att den nya staden blev luftigare än den nedbrunna. (Den moderna stadens födelse)

17, 18, 20, 27, 31
1888-06-25 Sundsvall Stadsbrand Sundsvall brann ner på åtta timmar. En kraftig vind bidrog till det dramatiska förloppet. 11.000 personer blev hemlösa. 400 fastigheter/tomter förstördes. Förlusten uppskattades till nära 30 miljoner kronor. Flera människor sades ha omkommit. Det blev plats för förnyelse och Stenstaden byggdes och den är nu landets bäst bevarade 1890-talsstad. Branden kan ha orsakats av gnistor från ett ångfartyg som föll ner på ett brygghus. Branden uppfattades som en landsolycka. Uppmärksamhet riktades mot stadsplaneväsendets samband med eldfaran samt på vikten att införa yrkesbrandkår. Eftersom man ville behålla tomtgränser och gjorda investeringar i vatten- och avloppsnät önskade man ha kvar den täta bebyggelsen men man blev då tvungna att bygga i sten. (Den moderna stadens födelse o Sveriges Byggmästare) 3?
25, 27, 29, 31
1888-06-25 Lilla Edet Brand, samhälle Lilla Edet brann ner nästa helt. 60 hus förstördes och 1000 personer blev hemlösa. Bara små delar förblev oskadade. (The great fires of Sundsvall and Umeå in 1888.Lars Nilsson)

31
1888-06-25 Sandö Brand, industri På Sandö brann glasbruket, brädgårdar och sågen samt de fartyg som låg förankrade för lastning (En annan tid; Burchardt). Branden började med att gnistor från en bogserbåt startade en gräsbrand från. Vid tillfället rådde full orkan.

31
1889-05-18 Svartå Explosion Det hade börjat brinna på Svartå bruk. Folk kallades till släckning av vällingklockan. Man visste att där fanns dynamit men rättaren menade att den var ofarlig vid en brand. Men plötsligt exloderade den. Nio personer omkom. (Tingen talar - historia som samlats - Örebro läns museum. Strödda Annotaioner nr 59) 9 30

1889-07-04 Köping Stadsbrand 49 fastigheter förstördes. Ca halva staden berördes. En brand hade på morgonen börjat, kanske från ett lokomotivs gnistor, i verkstäder vid järnvägen. Dit kördes Köpings brandredskap. På eftermiddagen började det brinna i en gård. En pojke, vanartad och straffad för snatteri, hade handskats vårdslöst med tändstickor. Rader av gårdar brann. Sprutor anlände från Arboga, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Sala. Militär inkallades.

25, 27, 29
1889-11-23 Huskvarna Industribrand Stensholms pappersburk utanför Huskvarna förstördes vid en brand som orsakades av en fotogenlampa. Den våldsamma branden bekämpades av ca 500 man. (Brandhistoria i ord o bild, 5:e delen)1890-05-29 Stockholm Ballongolycka Vid en ballonguppstigning från Mosebacke gjorde en medhjälpare ett misstag varvid flygaren tappade den fallskärm med vilken han skulle landa. Fiskare återfann denne Kapten Rolla död i närheten av Ljusterö. (DN jan 04) 1
18
1893-04-30 Kristinehamn Stadsbrand Ca 200 byggnader (52 fastigheter) brann i Kristinehamn. Det var stark östlig vind. Brandkåren lyckades hejda viss spridning. Hjälp rekvirerades från Karlstad, med bland annat ångsprutan, och från Björneborg. Ersättningsbeloppet blev ca 2 mkr. Uppkomsten är oklar. Städernas brandstodsbolag hade klagat på stadens brist på vattenledning.

vbk, 25, 27
1894-02 Mönsterås Brand, skola På eftermiddagen utbröt brand i Forsa skolhus i Mönsterås. Det började i folkskollärarens rum på bottenvåningen. Rök och eld trängde snart upp till vindsvåningen där småskolebarnen undervisades. Lärarinnan hoppade ut. Alla de kvarlämnade barnen kunde inte ta sig ut. 12 barn innebrändes. (Bra Böcker 1994, Sv brandkårstidning 1917 s68) 12
22
1894-04-11 Lindesberg Stadsbrand 27 fastigheter brann i Lindesberg.

19
1894-10-31 Jönköping Brand, vård Under stark storm utbröt på aftonen brand i mangårdsbyggnaden vid Åbergstorp vid Jönköping. Där var en vårdanstalt för "obildbara idioter" inrymd. Elden uppkom pga en bristfällig kakelugn, senare meddelas att det kan ha skett genom att något barn, som då var utan tillsyn, kan ha slagit omkull en lampa som fanns i det rum där branden började. Rubriken anger "15 idioter innebrändes". (Bra Böcker 1994) 15
32
1895-02-08 Sverige Oväder I samband med ett ymnigt snöfall blockerades hela Stockholm av meterhöga drivor. Vid Hofors bruk rasade taket till en fabriksbyggnad in och dödade och sårade många arbetare. (Bra Böcker 1995)1895-07-03 Hamneda/ Småland Blixtnedslag Sju personer (fem män och två gossar) slogs ihjäl av ett enda åsknedslag. Inne i en högt och fritt belägen ängslada fanns 15 personer för att äta, vila och söka skydd för ett annalkande regnväder. (Bra Böcker 1995 s92) 7


1895-12-06 Mariestad Stadsbrand Storbrand drabbade Mariestad och 34 fastigheter förstördes. Branden började i en garveriverkstad där möjligen ett kaminrör var felaktigt anlagt. Vattenledning fanns sedan 1891. Alarmeringen gick snabbt och släckningen organiserades. Men stark stormrådde. Hjälp kom från städer intill och från landsbygden.

17, 25, 27
1896 Falsterbo Kvartersbrand Ett stort område mellan torget och Gamlegatan brinner. En stor del av den gamla 1700- och 1800-talsbebyggelsen försvinner (Kulturföreningen Calluna)1896 Alvesta Stadsbrand Storbrand drabbade Alvesta. Branden började pga en vält fotogenlampa. Efter branden fick samhället den första brandordningen. (Den stora branden i Alvesta 1886 via BHS)1896-07-23 Fryken/Värmland Fartygsolycka Båten "Freja af Fryken" sjunker i Fryken vid Bössviken, Östra Ämtervik. Elva personer drunknade. Olyckan skedde när båten svängde in mot en brygga då det kom en plötslig stormby. Stormbyn gick i en smal gata över Fryken och ställde till stor förödelse också på land. Lastluckan på Frejas sidan hade öppnats inför stoppet och där tog hon in vatten och välte. 11


1897 Sävsjö Brand, kvarter En stor del av Sävsjö samhälle förstördes vid en brand. (Bonniers lexikon)1897-09-25 Ulricehamn Kvartersbrand Ulricehamn härjades av brand och efter denna brand tillkom nya stadsdelar (STF 1911)1900 Uppsala Översvämning Fyrisån översvämmades ibland annat Uppsala.

SMHI
1900-07-18 Kolbäck Industribrand Landets största pappersbruk i Sörstafors förstördes helt vid en våldsam brand. 300 personer blev utan arbete.

3
1900-08-28 Göteborg Kvartersbrand Våldsam brand i Göteborg som började i kemikaliupplag och spred sig till flera andra byggnader. Stor oreda när landshövdingehus utrymdes inkl bohaget som till viss del "försvann genom hänsynslös bärgning av en massa lösa element"

3
1900-11-01 Kalmar Brand, byggnad Fyra personer omkom vid en brand i Kalmars sk Gamla Stad med äldre trähus och smala gator. Elden kunde begränsas tack vare den nya vattenledningen som användes för första gången med en effekt som var storartad. Tidningen skrev att släckningen blev synnerligen vacker. 4
3
1900-11-14 Möcklehult Brand, hus Sju personer omkom vid en brand i en gård i Möcklehultsmåla, Lenhovda. Några räddade sig. Branden startade på bottenvåningen där reparationer pågick. (Smålandsposten, gravsten Lenhovda kyrkogård) 7


1900-12-03 Borlänge Brand, kvarter Tolv gårdar förstördes vid en stor brand i Borlänge. Branden utbröt i en oljeaffär. Trots kyla och hård blåst kunde branden begränsas. Man menar att branden påskyndar vattenledningsfrågans lösning i köpingen.

3
1901-01-17 Gyttorp Explosion Hela Gyttorps krutfabrik exploderade på ett par sekunder. Fyra personer omkom. 4
7, 3
1901-05 Hultsfred Brand, kvarter Hultsfreds stationssamhälle drabbades av en storbrand. Flera hus brann. Ingen brandkår fanns och hjälp kom från ett militärläger i närheten. Tidningen påminner att även mindre samhällen behöver tidsenliga brandredskap och bör organisera frivilliga brandkårer.

3
1901-07 Jämtland Brand, skog Brandchefen i Östersund förklarade att hela västra Jämtland med skogar och gårdar var hotade. Ca 1000 man militär var inkallade. Krigsministern gav översten vid Jämtlands fältjägare uppdrag att leda den militära insatsen.

29
1901-08-04 Orsa Brand, kyrkby Orsa Kyrkby brann. Det var kanske den största brand som dittills drabbat Dalarna. 17 gårdar brann i den tätast bebyggda delen av kyrkbyn.

3
1901-08-09 Åmål Stadsbrand Denna brand i Åmål upptäcktes av nattvakten som väckte staden med kanonskott. Det blåste hårt på natten och under morgon var det halv nordostlig storm. Norra delen av centrum avbrändes. 59 gårdar lades i aska och 815 av staden 3343 invånare blev hemlösa. Ett extratåg hade sänts till Säffle med begäran om hjälp. Även Göteborgs brandkår fick via telegraf begäran om hjälp. Med extratåg på Bergslagsbanan sände man iväg ångsprutan med ett antal brandmän. Allmänt trodde man att en viss man anlagt branden. En hatisk stämning rådde mot honom. När ett nytt och vackrare centrum växte fram började man se honom som staden ofrivillige välgörare. Under 20- och 30-talen fick han varje 9 maj ett antal vykort med gratulationer. (Statlig styrning av kommunal räddningstjänst förr och nu. SRV P21-245/98 och Tidsk för brandväsendet 1926 sid 113)

8, 25, 27, 29, 3
1901-11-22 Stockholm Brand, industri Separators verkstäder i Stockholm eldhärjas. Skador för en million kronor.

3
1902-02-16 Borås Brand, industri En av Borås största fabriker, Annebergs spinneri, förstördes helt av en brand orsakad av självantändning i bomullsbalar. 400 personer blev utan arbete.

3
1902-02-25 Karlskoga Explosion Vid provskjutning av en kanon (15 cm av 1889 års modell) inträffade en olycka. Ett skott brann av innan mekanismen blivit tillsluten. Fem av de närvarande avled. (Värmland i ord och bild) 5


1902-06-28 Leksand Brand, kvarter Kyrkbyn Noret, Leksand, brann och 16 gårdar totalförstördes. Langning av vatten till handsprutor räckte inte i rådande storm. 167 personer blev hemlösa. Kungl Majt beslutade 1904 att orten skulle ha bla brand- och byggnadsstadga för vissa delar av Noret. Leksands kyrkby blev efterhand municipalsamhälle. (Den röde hanens fiender. L-G Rinaldo)

24
1902-07-23 Stockholm Brand, fartyg Vid Gäddviken, vid Saltsjön i Stockholm lossades oljeprodukter. Det amerikanska barkskeppet Louise-Adelaide exploderade med sin last av gasolja och nafta. 12 personer omkom varav 6 var på fartyget. De andra var på land. Det blev folkvandring ut mot brandplatsen. Hela sundet mellan Hästholmen och Gäddviken brann. Brandorsaken var okänd. Ångsprutan från Stockholm bekämpade bränder som uppstod på land. 12
3
1902-08 Mariestad Brand, vård Länsfängelset i Mariestad brann. Brandkåren fick ett drygt arbete enär det saknas vattenledning i detta område. Hela takresningen och vinden blev lågornas rov. Fångarna förflyttades med extratåg till Jönköping, Kalmar och Landskrona.

18
1902-09-19 Stockholm Ballongolycka Ballongen Svenske lyfte från Idrottsparken i Stockholm men efter några minuter deformerades den och började sjunka. Man befarade att en katastrof inträffat men den sjönk sakta och fastnade i en lyftstolpe i nära Sickla. De båda luftseglarna var oskadda.

18
1902-10-31 Helsingborg Brand, industri Omfattande brand i Helsingborg som startade i en brädgård. Brandkårens telegrafvakt ignorerade det första larmet och man hade dessutom problem med ångsprutan. Tre brädgårdar brann, fartyg i hamnen fick halas bort, järnvägsrälsen bågnade. Hjälp kom från 100 husarer och en liten bogserbåt. (Hälsingborgs brandförsvar genom tiderna, 1945)

3
1902-12-26 Västkusten o Skåne o Norrland Oväder En av de värsta stormarna i mannaminne härjade. Trafiken på västkustbanan avbröts, liksom telefon och telegraftrafik. I Varberg förstördes kallbadhuset och i Göteborg blåste taket av flera hus. På land blev personskadorna förvånansvärt små men på Östersjön omkom omkring 50 fiskare. Limhamnsjärnvägens banvall spolades bort och fartyg sjönk i Malmö hamn. Ångsprutor och handsprutor användes för länspumpning av källare och lägenheter. En orkan rev taket av hus och välte ladugårdar på Västkusten. Det var orkanvindar i södra Norrland på julnatten, natten efter drabbades södra Sverige ännu hårdare. (Land 7/05 mfl Skogseko 4, dec 2007, I Värend o Sunnerbo 2010:1) 7
3, 7, 16
1903-07-15 Åtvidaberg Industribrand Adelswärdska godset i Åtvidaberg, som hade vuxit till ett helt industrisamhälle, förstördes vid en brand som drabbade flera fabriker, mejeri, kopparhyttan mm. Miljonskador.

3
1903-08-21 Mariestad Explosion Våldsam explosion drabbade Katrinefors pappersbruk i Mariestad varvid fyra arbetare dödades. Det var en halmkokare i form av en större ångpanna som hade eldats till för högt tryck som därav exploderade. 4
3
1904-02-29 Jonsered Brand, industri I Jonsereds fabriker uppkom brand i häcklingsrummet. Linspinneriet, gjuteriet, gasverk mm brann. En stor del av fabriken som sysselsatte 1000 man förstördes

3
1904-03 Uddevalla Ras Ett nytt ras inträffade vid den nya Bohusbanan. Diskussioner fördes om att helt stänga banan tills fullt betryggande undersökningar genomförts.

3
1904-04? Stockholm Översvämning Vårfloden i Stockholm var en av de värsta i mannaminne. Flera kvarter lades under vatten. Hela trakten kring Mälartorget och Slussen låg under vatten. (Gamla Vykort - Bonniers)

SMHI
1904-06-8 Stockholm Husras Vid rivning av Gamla Vasabryggeriets byggnader på Söder i Stockholm inträffar ett stort ras varvid fem arbetare omkom. 5
3
1904-07 Umeå Tågolycka Norrlandståget spårade ur nära Nyåkers station vid Umeå. Två personer omkom.

3
1904-09-03 Malmö Brand, industri Stora del av Kockums verkstäder i Malmö förstördes vid en omfattande brand.

3
1904-11-28 Åmål Explosion Stadshotellet i Åmål blev illa ramponerat av en explosion i ett acetylengasverk som fanns i källaren. Gasverkets maskinist förolyckades. Olyckan förklarades bero på grovt slarv. 1
3
1905 Stjärnsund Brand, industri Hela Stjärnsunds bruk brann ner.

24
1905 Strömsund Brand, kvarter Sju större hus brann ner i Strömsund.

24
1905-02 Örebro Brand, industri Örebro yllefabriks stora etablissemang vid Skebäck brann ner. Andra byggnader kunde räddas tack vare ett synnerligen energiskt släckningsarbete.

3
1905-03 Göteborg Brand, industri I Göteborg brann Ahlafors spinneri vid Nols järnvägsstation. När byggnaden störtade in omkom två arbetare. Samma dag nedbrann i Göteborg även Rosenlundsfabriken som inrymde en kartong och albumfabrik. 2
3
1905-04 Orsa Brand, kyrkby Orsa kyrkby brann. Flera gårdar förstördes.

3
1905-06-08 Hälleviksstrand Brand, samhälle Hälleviksstrands fiskeläge brann. Ett 70-tal hus förstördes och omkring 200 människor blev husvilla och utarmade. Vid branden var nästan hela den manliga befolkningen ute på storsjöfiske.

3
1905-09 Göteborg Ras Vid Ramberget (Hisingen) i Göteborg inträffade ett jordskred som berörde nära 1 km och förstörde nio hus. (NWT 1.10.05)1906-01-12 Uddevalla Ras Tunnelras i Kålberget (Uddevalla) när man sprängde för Bohuslänska längdbanan. Raset inträffade två timmar efter en sprängning. I berget fanns talrika sprickor. Tre arbetare omkom och två skadades. 3 2

1906-05 Norrland Översvämning Stark vårflod i Ljusnan och Ljungan. Trämassefabrik, en klorat- och en karbidfabrik skadades. Bollnäs svårt utsatt.
3
1906-05-02 Stockholm Explosion Explosion i nitroglycerinfabriken i Vinterviken. Fabriken var byggd av Immanuel Nobel och hans söner Robert och Alfred. Tre hus exploderade. Fyra arbetare dödades. 4
3
1906-05-23 Härnösand Ras Järnvägen mellan Härnösand och Sollefteå rasade
3
1906-06-17 Hudiksvall Brand, upplag Trävarubolagets stora brädgårdar nära Hudiksvalls stad brann. Dessutom ödelades förstaden Åvik varigenom 1500 personer blev hemlösa.
3
1906-07-10 Stockholm Kvartersbrand Tre kvarter på Söder (Hornsgatan, Torkel Knutssonsgatan, Krukmakargatan) i Stockholm härjades av eld. Elden uppstod vid ovarsam vid eldning av bråte. Sju hus brann varav två stora femvåningshus. “Den käcka brandkåren presterade ett utmärkt arbete och blev dagen därpå avtackad av konungen personligen" (Om Sthlm brk på sid 716-717 i Hv8D, branden på sid 687)

3
1907-04-24 Kristianstad Husras Ett större byggnadsras inträffade i Kristianstad sannolik till följd av för djupa grundgrävningar för en grannmur. Hela väggen och alla gavellägenheter rasade, byggnaden var ej helt klar. Ingen person skadades.

3
1907-07-17 Sverige, väst Storm Det svåraste ovädret i mannaminne drabbade västkusten med cykloniska stormar. Strandningar, grundstötningar, åsknedslag med eldsvådor inträffade. Marstrand drabbades värst ty där var badgästbåten Vega, trots stormvarning, ute på en lusttur. En stormvind träffade båten som välte och 14 personer omkom. 14
3
1907-09 Stockholm Brand, fartyg Vid Gäddvikens stränder i Stockholm hade den norska barken Carnegie lossat sin petroleumlast under två veckor. Fartyget råkade i brand och det stora järnfartyget brann i ett dygn. Flera av besättningen skadades svårt.
3? 3
1907-11-19 Gyttorp Explosion Vid Gyttorps krutbruk och sprängämnesfabrik inträffade en våldsam explosion varvid tre byggnader raserades. En person blev lindrig skadad.
1 3
1908-01-07 Malmö Brand, industri "Gödningen" - Svenska konstgödnings och salpeterfabrik i Malmö brann. Där fanns ca 100.000 säckar superfosfat och 30.000 säckar kalisalter i en stor träbyggnad. Svavelsyra rann i strömmar och förstörde slangar, kläder och skor. Giftiga gaser bildades. Värdet av det skadade var ca 1,7 mkr. (Från brandvakt till rökdykare)+E116

16, 3, 24
1908-03-10 Sverige Snöstorm En väldig snöstorm över stora delar av landet. Värst var det i trakterna kring Sundsvall och Härnösand. Stark kyla rådde så telegraf- och telefonledningar klarade sig bra. Stora svårigheter var det för tågtrafiken.

3
1908-03-20 Malmberget Gruvras Genom ras i stigorten mellan Hermelings och Skånegruvorna i Malmberget blev två personer instängda. Efter två dygns arbete kunde de räddas.

3
1908-04-17 Göteborg Fartygsolycka Ångaren Göta Elf kantrar med 30 meter från Lilla Bommen i Göteborg. 26 människor drunknade. (BjA:s urklipp med flera olyckor). Trolig orsak är förskjutning i lasten. Händelsen väcker stor indignation och tidningar krävde att kaptenen och rederiet skulle ställas till svars. 26
7, 3, 6
1908-05-17 Örebro Brand, industri Skofabriksaktiebolaget Örnen i Örebro eldhärjades. Brandkår och reserv uppbådades och arbetet mot den fruktansvärda härjaren drevs energiskt. Men föga stod att uträtta. Allt blev uppbränt. Bara lagret av skor var värt 0,5 mkr. Totala skadorna blev 0.7 mkr

3, 24
1908-07-12 Malmö Explosion Segelfartyget Amalthea användes som förläggning åt engelska strejkbrytare i Malmös hamn. Ungsocialister kastade en hemmagjord bomb i lastrummet. En engelsman dödades och 23 skadades. 2 23 7, 3, 6
1908-08 Sverige Skogsbrand Oerhörda förluster genom skogseld i vårt land. 20000 hektar skog ödeläggs varje år. NWT 5.8.081908-08-06 Karlstad Kvartersbrand Stadsdelarna Vänerslund och Sundby (nuvarande Norrstrand) i Karlstad eldhärjades. Bebyggelsen var oreglerad. 14 boningshus och 25 andra byggnader förstördes. Ca 50 familjer blev hemlösa.

vbk, 3
1908-08-19 Umeå Brand, by Den stora byn Ersmark, en mil norr om Umeå, drabbades av eldsvåda. Fyra stora gårdar förstördes. En häftig blåst rådde vid tillfället. Dålig brandmaterial och brist på vatten omöjliggjorde energiskt arbete mot den förödande elden.

3
1908-09-10 Stockholm Brand, hotell Rindöbaden, Stockholmarnas bekanta badort i närheten av Vaxholm, ödelades nästan fullständigt. Turisthotellet, restaurangen och badinrättning förstördes.

3
1908-10-04 Stockholm Storm En cyklon drabbade Stockholmstrakten. Stora träd slets upp. Fiskartorpskogen och Uggleviksskogen drabbades.

3
1908-10-15 Grängesberg Explosion En svår explosion inträffade i bomullskruttorkhuset vid den stora dynamitfabriken i Grängesberg. Torkhuset förstördes varvid tre arbetare dödades. 3
3
1908-11-20 Stockholm Husras En flygelbyggnad på Västgötagatan i Stockholm, fem våningar hög, rasade med ett förfärande dån.

3
1909 Munkedal Ras Ett ras inträffade där Bohusbanan drogs fram. Grundförhållanden var svåra i området. Höstens exceptionella nederbörd gjorde sitt till att försvaga den i och för sig osäkra banan.

3
1909 Helsingborg Brand, industri Jättebrand vid Helsingborgs Superfosfatfabrik. (Hälsingborgs brandförsvar genom tiderna, 1945)1909-02-24 Höganäs Brand, industri Höganäs rörfabrik förstördes helt av brand.

3
1909-04-16 Ringdalen Ras Ringdalens kraftstation i Ljungan raserades. Kanalbanken genombröts och betydande skador uppstod. Kraftstationen lämnade kraft till Alby Carbidfabrik.

3
1909-06 Norrland Översvämningar Både Ljusnan och Ljungan översvämmande ofantliga vidder. Bollnäs och Ljusdal drabbades.

3
1909-08-20 Karlskrona Kvartersbrand I Karlskrona brann sex fastigheter ner varvid även två personer innebrändes. 2
3
1909-10-15 Vrigstad Brand, bostad Sex personer omkom vid brand i ett mindre bostadshus i Vrigstad. Jönköpings läns brandförsäkringsbolag 1839-1939. 6


1909-11-30 Göteborg Brand, upplag Jättebrand på Hisingssidan av Göteborg. Brädstaplar och kollager brann

3
1909-11-30 Arvika Översvämning Vattenståndet i landet är högt. Arvika delvis under vatten.

3
1910 Kristianstad Explosion Explosion vid Torsebro krutbruk varvid en arbetare dödades. Han var sysselsatt med att bära in krutfjärdingar i en bod. Olyckan berodde på någon oförsiktighet. Utöver att arbetaren dödades förstördes boden och en häst slets i stycken. (STF 1913) 1


1910-01-04 Stockholm Storm Våldsam orkanby över huvudstaden slet av tak och ryckte upp flera hundra träd med rötterna. Slagregn och blixtar bidrog till att öka det storlaget hemska i naturskådespelet.

3
1910-03 Kristianstad Översvämning Helge å översvämmade delar av Kristianstad.

3
1910-05-08 Lilla Edet Fartygsolycka Kanalångarens Jonas Alströmers sprängdes i luften av sin exploderande ångpanna. Två personer dödades 2 4 3
1910-05-10 Vänern Översvämning Vårfloden och ett svårt oväder gjorde att Vänern översvämmade stora landområden. Fördämningar sprängdes och bansträckor upprevs.

3
1910-05-11 Malmö Brand, upplag Ett vedupplag i Malmö hamn brann och hotade ett acetongasverk och ett kafferosteri. Men de räddades.

16
1910-05-20 Forsbacka Brand, industri Branden i Forsbacka bruk började i ett av de gamla kolhusen och spred sig snabbt på grund av orkanliknande storm. Arbetarbostäder, boningshus och skogen antändes.

3
1910-05-20 Söderfors Brand, industri Vid Söderfors Bruk brann kolhus, virkesupplag, motorbåtar och järnvägsvagnar samt skog. Elden kastade sig över Dalälven och härjade svårt i skogen.

3
1910-07-09 Göteborg Brand, upplag Järnvägsområdet mellan Järntorget och Nya Skeppsbrokajen i Göteborg brann och ett kvarter med upplagsskjul ödelades. (Från tornväktartid till modern räddningstjänst)

3, 22
1910-07-23 Lycksele Kvartersbrand 23 av husen i Lycksele centrum brann ner och 50 familjer blev hemlösa. Elden kan ha uppstått genom självantändning. I ett packrum hade linolja runnit ut och man lade på sågspån och sopade undan det i ett hörn. 14 gårdar hade brunnit innan något egentligt släckningsarbete kom igång.

3
1910-07-26 Nässjö Brand, industri Nässjö Jästfabrik brann ner så gott som fullständigt. Branden kan ha uppkommit genom gnistor från fabrikens skorstenar. Man lyckades rädda sädesmagasin och ångpannehuset.

3
1910-08-11 Göteborg Ras En vägg i en lertäkt i Göteborg, Agnesberg, rasade under pågående utlastning. Den var 100 meter lång. Tre arbetare begravdes av raset som berodde på det ihärdiga regnandet varigenom jord- och lerlagren närmast intill en bergvägg underminerades. 3
3
1910-08-23 Munkedal Ras Ett av de största ras som någonsin inträffat på den hemsökta Bohusbanan. Raset, ca 400 meter långt, upprev fullständigt järnvägslinjen. Marken försköts ca 100 meter och spåren hängde i luften som korkskruvar.

3
1910-12-18 Gävle Husras Gävle Post och Telegrafhus var under uppförande då ett stort ras inträffade nattetid.

3
1911 Guldsmedshyttan Brand, industri Brand i Guldsmedshyttans kolhus. Vid släckningen deltog Lindesbergs brandkår samt folk från Stockholm, Kopparberg, Stråssa, Grängesberg, Västerås och Örebro. (Några anteckning om vårt brandväsende 1931)1911-01-10 Orust Brand, by Svanesund härjades av en eldsvåda och tre byggnader lades i aska. En sömmerska innebrändes 1
3
1911--02-11 Karlskrona Brand, industri Wahlqvists klädesfabrik i Karlskrona, en av de största i landet, härjades av eld. Där tillverkades huvudsakligen uniformskläder.

3
1911-02-15 Göteborg Brand, upplag En väldig eldsvåda härjade Bark o Warburgs brädgårdar på Majorna i Göteborg. Varenda man av Göteborgs brandmanskap var uppbådad. Genom branden blev hundratals människor arbetslösa.

3
1911-03-21 Munkedal Brand, industri Munkedals pappersbruk brann och en tredjedel av fabrikskomplexet förstördes. Tack vare förträffliga släckningsanordningar lyckades man rädda själva pappersbruket och virkesupplagen. Skador för ca 0.5 mkr.

3
1911-05-30 Umeå Kvartersbrand Sex gårdar brann ner i Umeå däribland en möbelfabrik och en brädgård. Ett tjugotal skorstenar reste sig ur ruinerna. Regementenas manskap jämte frivilliga brandkåren och allmänna brandmanskapet deltog. Allt lösöre flyttades ut ur de hotade husen. Kyrkklockorna klämtade hela eftermiddagen.

22
1911-07-09 Falsterbo Kvartersbrand Vid denna brand i Falsterbo ödelades 14 hus. Branden startade i samband med att ett spritkök skulle tändas. En kvinna omkom. Branden var ungefär i samma område som 1896, men något mindre. Flera äldre hus längs Storgatan försvinner. (Kulturföreningen Calluna). 1
3
1911-08-14 Karlskoga Explosion Under ett häftigt åskväder slog blixten ner i krutfabriken som helt förstördes. Där tillverkades nitroglycerin. Fönster krossades inne i Karlskoga samhälle, ca tre kilometer från Björkborn. En person skadades.
1 3
1911-10-19 Kungälv Brand, industri Större delen av Göteborgs Kexfabrik i Kungälv lades i aska vid en omfattande brand.

3
1911-11 Sverige Storm Stormen drabbade västkusten svårt. Uddevalla och Marstrand översvämmades. En fyrmastare förliste.

3
1911-11-23 Lycksele Brand, kyrkby 23 hus brann ned i Lycksele kyrkby. Den centrala delen av samhället lades i aska. Orsaken var självantändning i utspilld linolja som torkats upp med sågspån.

7, 22
1912-01 Norrköping Brand, industri Ljungqvists snickerifabriken i Norrköping förstördes helt. Inom några få minuter var hela anläggningen med torrt snickeri och brädupplag övertänt. Branden kunde begränsas till fabriksområdet.

22
1912-01-09 Karlshamn Kvartersbrand De förnämsta affärskvarteren i Karlshamn drabbades av en stor brand.

3
1912-04-09 Norrtälje Kvartersbrand Ett stort antal hus brann i Norrtälje och ett 30-tal familjer blev hemlösa. Apotekshuset och gamla flickskolan brann.1912-05-08 Lysekil Kvartersbrand Sex affärer och bostadshus förstördes vid en brand i Lysekil.

3, 24
1912-06-16 Malmslätt Tågolycka 22 personer dödades och 14 skadades vid den hittills största tågolyckan. Den inträffade på Malmslätts station när ett snälltåg från Malmö körde i ett tåg från Stockholm. Olyckan berodde på missförstånd hos en stationskarl som senare döms till fängelse. De skadade fördes till Livgrenadjärregementets sjukhus. 22 14 7, 3, 6
1912-06-29 Bollnäs Kvartersbrand En förhärjande eldsvåda drabbade Bollnäs. En skidfabrik och fyra gårdar lades i ruiner.

3
1912-08-21 Sverige, väst Oväder Ihållande skyfallsliknande regn kom åar att svälla till floder vars forsande vatten vållade stor förödelse på byggnader, vägar och åkrar. Bohuslän och Halland drabbades värst.

3
1912-09-22 Kramfors Brand, industri I samband med stark storm antändes brädgården vid Kramforssågen. Branden orsakades av cigarettrökande pojkar. Ca 5 tunnland brann, samhället och lantgårdar hotades eftersom eldflagor flög kilometervitt omkring. Ca 1000 man, varav 300 militär bekämpade elden.10 flodsprutor deltog också.

3
1912-09-27 Botkyrka Explosion Ingenjör Gustaf Dalén vid AGA, skadades svårt där han och två andra ingenjörer experimenterade med gasbehållare. Dalén uppfann 1905 "Dalénljuset" som gjorde det möjligt att spara 90% av gasmängden i en fyrlåga. Dalén fick svåra brännskador och förlorade synen.

3, 7
1912-11-21 Stjernsund Brand, industri Stjernsunds bruk i Dalarna härjades av eld vilken lade stora delar av bruket i aska.

3
1912-12-19 Örebro Byggnadsras Ett betongvalv i ett nybygge för en skofabrik i Örebro rasade varvid fem arbetare omkom. Raset antogs ha orsakats av att några bjälkar i formsättning var tvärväxta med för dålig hållfasthet. 5
3
1912-12-31 Stockholm Översvämning Vattnet i Mälaren steg så att Stockholms hamnområde i Mälaren översvämmades liksom många källare. Stora områden vid Mälarens stränder var översvämmade.

3
1913 Alunda Brand, by Nio gårdar med 46 hus brann ner i Kilby, Alunda.

24
1913-02-09 Helsingborg Brand, industri Helsingborgs skeppsvarv förstördes till stor del av en omfattande brand.

3
1913-03-18 Stockholm Brand, rest. Restaurang "Tattersall" brann i sydostlig storm. Branden spreds till andra hus. För första gången användes Stockholms nya bilmotorspruta. NK:s lager och utställningslokal brann. Vid tillfället rådde storm vilket försvårade släckningen. 4.899 meter slang användes till 23 ledningar. Det var stadens största komplex och var uppfört omkring 1900. Skadorna uppgick till 1,125 mkr.

3, 19, 22, 21
1913-03-31 Stockholm Brand, teater Östermalmsteatern i Stockholm totalförstördes vid en svår brand. Endast yttermurarna räddades.

3
1913-04-30 Gävle Brand, industri Wahlmans snickerifabrik i Gävle brann. Hela anläggningen med undantag av maskinhuset och ett kontor förstördes. Sågverk, låd- och tröskverksfabrik brann. Med svårighet räddades närliggande fabriksanläggningar.

3
1913-05-05 Lunnarp Brand, by Under orkanartad storm utbröt brand i en gård i Lunnarps by. Stormen spred elden till hela byn. Ingen släckningsattiralj fanns utan man kunde bara försöka rädda lösöret. I samband med detta omkom ett gift par. Tre stora kringbyggda gårdar med 14 hus brann ner. 2
3
1913-06-07 Sandviken Industribrand See Fabriks AB, i Sandvikens brukssamhälle, förstördes vid brand. En fabriksvägg skadade en gosse till döds. Han deltog i langningskedjan. Flera byggnader intill brann också medan andra kunde räddas. Vatten langades från järnvägens vattentorn. Gnist från glödande rör antas ha startat branden. (Brandkårstidskrift 1948 s178) 1


1913-06-14 Jonsered Ras Det mest förödande järnvägsras som förekommit inträffade nära Jonsered vid sjön Aspen. Ett område 150x100 meter gled ner. Järnvägen, landsvägen och telegrafledningar försvann ner i sjön. När olyckan skedde höll man på att bygga en ny viadukt och hade lagt upp en åtta mer hög stenvall. Grunden var av blålera och området var tidigare känt som opålitligt. Dagen innan hade man märkt en viss skruvning i stenvallen. En person skadades. Ett tåg lyckades stoppa bara 30 meter från raset.

3
1913-07-25 Guldsmedshyttan Brand, industri Kolhuset vid Guldsmedshyttan antändes av blixten och det ofantliga kolförrådet brann upp. Ångsprutor från Grängesberg och Örebro förmådde inte uträtta någonting.

3
1913-07-28 Varberg Drunkning Vid Apelvikens sanatoriums långgrunda vik drogs två små barn ut av vågorna. Två av personalen som skyndade till hjälp drogs också ut. Alla fyra omkom. 4
3
1913-08-17 Umeå Brand, industri Sandviks ångsåg utanför Umeå brann. Den väldiga brädgården (200x800 meter) brann våldsamt i den hårda blåsten. Närliggande samhällen Djupvik och Holmsund hotades men räddades. I släckningsarbetet deltog 270 militärer.

3
1913-09-16 Linköping Brand, industri Nykvarns bindgarnsfabrik i Linköping brann. Brandkåren ställdes här plötsligt inför ett svårt prov och föga modernt utrustad blev elden densamma övermäktig. Elden hade uppstått genom friktion i en kardmaskin där manillahampa antändes. Tidningen skrev "som känt torde vara råder i Linköping det gammalmodiga systemet med kombinering av brand- och polisväsende som enligt moderna begrepp icke är tillfyllest i en stad av Linköpings storlek".

22
1913-10-05 Piteå Brand, kyrkby Piteå gamla stad, Öjebyn, härjades av en eldsvåda som lade i aska inte mindre än 30 kyrkstugor, fem gårdar och ett magasin. Elden hade uppstått genom ovarsam eldning.

3
1913-10-21 Södertälje Brand, industri Vid en brand i Scania-Vabisfabriken i Södertälje ödelades större delen av Sveriges största automobilfabrik med maskiner, lager och under arbete varande lager. Ritningar, modeller och kraftstationen räddades. Branden var häftig redan från början och kusken på ångsprutan blev bränd när sprutan körde förbi för att komma ner till vattnet. Stockholms stora motorspruta tillkallades. Körtiden var 53 minuter vilket var snabbt i synnerhet i mörkret och på dålig väg. Skador för ca 850.000 kr.

22
1913-12-29 Skultuna Brand, industri Hela Skultuna valsverkskomplex förstördes av brand. Elden hade uppkommit genom ren olyckshändelse när man var sysselsatt att med en lödlampa upptina ett fruset rör. Släckningen försvårades av stark köld.

3, 22
1914-01-09 Södra Sverige Storm Under ett par dagar rasade över södra Sverige en våldsam storm. I Sölvesborg steg vattnet två meter över normalvattenståndet. Fartyg var i sjönöd pga snöstorm.

3
1914-02-19 Lilla Edet Ras Vid muddringsarbeten vid Ströms slussar i Lilla Edet inträffade ett ras som drog med sig fem arbetare varav två omkom. 2
3
1914-06-10 Söderköping Brand, bostad I Söderköping förstördes tre bostadshus och skadades flera andra. I släckningsarbetet deltog förutom så gott som stadens hela manliga befolkning även ett stort antal kvinnor som bildade vattenlagningskedjor samt en mängd badgäster.

3
1914-06-14 Söderköping Kvartersbrand Tre bostadshus förstördes vid en storbrand i Söderköping. Flera andra bostadshus skadades. Nästan hela stadens manliga befolkning samt kvinnor och badgäster. (Söderköpings kommun o BHS)1914-07-05 Ystad Kvartersbrand Eld utbröt på morgonen i ett timmerupplag i Ystad. Hela anläggningen förstördes samt ett stort antal bredvidliggande bostadshus. Ett tjugotal familjer blev husvilla. Att branden fick en sådan spridning ansågs bero på att staden vare sig har fast brandkår eller vattenledning. (Frivilliga brandkåren Ystad)

3
1914-07-06 Grytgöl Skogsbrand Torr sommar. En omfattande skogsbrand i Östergötland började mellan Grytgöl och Ljusfallshammar. Ca 2000 tunnland brann. Elden blossade upp flera gånger under fjorton dagar. Ca 500 militärer hjälpte till. Bristen på dricksvatten blev kännbar ty många brunnar var uttorkade.

22
1914-07-23 Fellingsbro Skogsbrand Den sk Spannarbodabranden orsakades av ett tåg. Branden spred sig snabbt i torr vegetation och i samband med blåst och omfattade 6000 tunnland skog. Omkretsen på branden var 3 mil. Sju gårdar med bostadshus, ladugårdar och ekonomibyggnader brann. Närmare 1500 militärer och tusen boende hjälptes åt att släcka branden. Efter en vecka var branden begränsad. Det var sommarens största skogsbrand. Efteråt byggdes ett sågverk där den brandskadade skogen förädlades. (Nerikes Allehanda nov 2003). Hjälp begärdes från Stockholms brandkår som sände två ångsprutor och 2000 meter slang. Båda dessa sprutor arbetade över 400 timmar. (Några anteckningar om vårt brandväsende 1931, Bygd o Natur 3/2016)1914-09-28 Malmö Storm En orkanartad storm från NNV svepte med våldsamhet över landets västliga och sydlig delar. Stora skador uppstod på Baltiska utställningen där tornets översta del till en höjd av flera våningar med ett dånande brak störtade till marken.

3
1914-12-29 Halmstad Kvartersbrand Fyra större och ett mindre bostadshus ödelades i Halmstad. 22 familjer blev hemlösa.

22
1915 -02-11 Stockholm Explosion Krutexplosion på Östermalm. Det var Stockholms ammunitionsförråds laboratorium som exploderade. Orsaken kan ha varit riskabla arbetsmoment. Brandkåren tillkallades och ett intensivt räddningsarbete påbörjades.(Sv brandkårstidning) 7 3 3, 22
1915-03-03 Stockholm Explosion Gasexplosion i en källare på Scheelegatan i Stockholm. Huset rasade delvis samman. Brandkåren hade ett utomordentligt svårt arbete natten igenom att gräva fram offren ur ruinhögarna. Anledningen till olyckan var självmord av ett levnadstrött par. 4 11 3, 22
1915-05-25 Trollhättan Skogsbrand Gnistor från ett lokomotiv antände skogs- och mossmarker mellan Trollhättan och Nossebro. Flera torp brann ner trots att man rev av halmtaken för att minska risken för antändning. Ett område på ca en mil i längd och 2,5 kilometer i bredd brann. 500 militärer medverkade vid släckningen.

22
1915-06-03 Matfors Brand, industri Flera stora fabriksanläggningar ödelades i Matfors. Det var hård västlig vind när elden startade i yllefabrikens turbinhus. Med sedvanlig raskhet skickade Sundsvall brandkår sin stora ångspruta med extratåg. En byggnad 1,5 km bort och skog på 3 km avstånd antändes. Värdet av de brunna anläggningarna var ca 1 mkr.

22
1915-06-18 Mellerud Brand, bostad Fyra boningshus och en magasinsbyggnad förstördes vid en nattlig brand i Mellerud. Elden misstänktes vara anlagd liksom man trodde om en tidigare brand (20 juni) när sju byggnader, de flesta av köpingens affärer, nedbrann.

3
1915-06-25 Furusund Brand, hotell Stora Hotellet vid Furusunds badort i Stockholmskärgård ödelades. Hotellet var en stor trevånings träbyggnad.

3
1915-09-19 Göteborg Kvartersbrand I området Stampen i Göteborg utbröt en våldsam eldsvåda i ett område som var bebyggt med trähus av mycket hög ålder samt skjul, stallar, verkstäder och lagerlokaler. Byggnaderna låg i den vildaste oordning, mycket tätt och utan brandmurar. 50 brandmän och 17 slangledningar användes. Värdet av det brunna blev minst 1 Mkr. Ett stort antal byggnader förstördes.

22
1916 Dalälven Översvämning 1900-talets värsta översvämning i Dalälven.

SMHI, 3
1916-05 Klarälvdalen Översvämning Klarälven översvämmades och de flesta orter från Höljes till Karlstad drabbades.

SMHI
1916-07-19