Verksamhetsberättelse för tiden 15.3 2000 till 20.3 2001

Styrelse

Ordförande har varit Björn Albinson, vice ordförande Bengt Röös, kassör Anders Persson. Övriga ledamöter var Ove Lindh och Bo Wennerström. Morgan Johansson och Anders Lundberg var suppleanter. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Verksamhetsplanen har reviderats.

Ekonomi

Klubben hade vid årsskiftet 214 (160 st förra året) medlemmar varav sju företagsmedlemmar. Kassabehållningen vid årsskiftet var 13.800 kr.

Verksamhet

För tredje sommaren drev vi brandmusem i Storfors Spruthus med 280 besökare. Under mellansäsongen hade vi 185 besökare. Genom anbudsförfarande fick vi förtroende att sköta turistinformationen dit drygt 300 personer sökte sig. Det gick att hålla öppet tack vare stöd från kommunen, Bergslagens Räddningstjänst och ALU. Resultat av utställningen har redovisats till kommunen. Utställningen innehöll ett nytt fordon (IH från Munkfors) men var i övrigt samma som året innan. Vi hade öppet helgerna i anslutning till sportlovet men det kom även i år bara en handfull besökare. Kaffeserveringen under sommaren gav en liten inkomst. Kommunen bekostade skyltar vid infartstavlorna. En sportbilsklubb kom på besök med 18 äldre bilar och förarna intog sin picknick vid Spruthuset det kan bli fler liknande besök.

Vi blev omskrivna i minst fem tidningsartiklar under 2000. Även Räddningsverkets tidning Sirenen skrev om Spruthuset. Filipstadsbilen medverkade vid kundträff hos ett företag i Örebro samt i samband med Korprock i Karlskoga. Albin Motor (numera Componenta) lånade ett par av våra Albin-tillverkade sprutor i samband med sitt 100 års jubileum.

Tre informationsblad har skickats alla medlemmar. Kontaktpersoner finns vid flera kårer. Klubbens hemsida www.come.to/vbk uppdateras regelbundet av Anders Lundberg, nytt för i år är bilder på John Es ångspruta och förteckningar över bränder mm i Värmland. I stort sett har vi en besökare om dagen. Det finns även en engelsk beskrivning.

Projektet med John Ericssons ångspruta har fortsatt. Stöd söks på olika håll stöd för att kunna finansiera ritningar. Ett examensarbete av Nicklas Eriksson på linjen för teknikillustratörer vid högskolan i Eskilstuna resulterade i en animation av sprutan. En av bilderna försöker vi sälja för att få in pengar till ritningar. Även företaget Insite i Säffle gjorde en liknande rörlig bild. Klubben medverkar i den förening som förbereder firande av John Ericsson 200 år vilket ska ske 2003. Brev med erbjudande att köpa bilder har sänts ut liksom en fråga om det historiskt intressanta i vårt projekt. Det går trögt att skapa intresse för detta projekt.

Lotta Renheim och Hanna Gärdestad gjorde sitt examensarbete på byggingenjörslinjen vid Karlstads universitet kring en utbyggnad av brandmuseet. Detta arbete kommer att ligga som grund för fortsatt planering. Klubben fick även positivt förhandsbesked på den bygglovansökan som lämnades in. Det innebär att området kan få bebyggas.

Kontakt har etablerats med Sveriges hembygdsförbund för att hjälpa den att få med lite brandhistoria i projekt om industrialismen och staden som hembygd.

Vi fortsätter ansträngningarna att hitta, bevara och visa äldre brandmaterial. Möjligheterna är nu stora att ta emot materiel och fordon. 20 gamla brandbilar av intresse för klubben finns noterade på en särskild lista. Kombinationen av att visa utrustning, bilder och hur man från Värmland påverkat brandförsvarets utveckling har visat sig unik för landet och lyckad. Klubben är medlem i Brandhistoriska Sällskapet och har haft besök av sällskapets ordförande varvid vi redogjorde på planerna på expansion.

I förhandling med kommunen har vi fått hyresfrihet för 2001 och 2002. Möjligheterna att finansiera en expansion och att genomförs klubbens idéer undersöks.

 

Björn Albinson

Ordförande