Värmlands brandhistoriska klubb

 

Verksamhetsberättelse för tiden 26 mars 2008 – 17 mars 2009

 

Brandhistorien

Verksamhetsåret inleddes med att Erik Bengtsson berättade om sin nya bok, Snällast i världen, som handlade om sommaren 1959 då en pyroman härjade i Karlstad. Ett 15-tal personer lyssnade varav flera brandmän som var med när det hände.

 

De innehållsrika listorna från Värmland berättar genom ca 1090 (1000) notiser om bränder och organisatoriska framsteg. Här anges även viktiga organisatoriska händelser som berör hela landet. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet kompletteras med fler referenser och fler händelser och omfattade vid års­skiftet 800 (790) händelser. Det har nu blivit svårare att hitta nya stora händelser.

 

Fyra artiklar har under året berört klubben och vårt arbete varav en i de blivande brandingenjörernas tidning BI-lagan och en om byggnadsteknisk brandhistoria i Bygg och Tekniks jubileumsnummer. Klubben medverkade i årets brandbilsrally och visade då materiel på torget i Karlstad. Radioprogrammet Karlavagnen gjorde ett inslag den 24.4 om ”klubben ni inte visste fanns”.

 

Spruthuset och utställningen

Även denna sommar hade turistbyrån sin verksamhet i Spruthuset. Det är värdefullt för klubbens del. Ca 150 besökare tittade på samlingarna och gav frivillig entréavgift. Ett 40-tal besökare har kommit på andra tider.

 

Inga ändringar skedde i utställningen. Våren 2008 drabbades Spruthuset av skadegörelse i form av utslagna rutor men inget blev skadad inomhus. En brandbil (International 1966) blev under hösten helt körklar. Klubben dispo­nerar ett fd mobiliseringsförråd i Nässundet och har där, utöver två brandbilar,  mycket annan utrustning.

 

Ordföranden är numera auktoriserad  nörd efter medverkan i Tekniska Museets Nördcafé i november där jag berättade om utvecklingen av brandväsendet.

 

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet (225) med­lemmar. Av dessa är 129 från fyra kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 17 400 kr.

 

Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Hemsidan uppdateras regelbun­det med hjälp av Anders Lundberg. Ca 2300 (2100) besök blev under 2008 av ca 1400 (1100) unika besökare. Hemsidan har nämnts för släktforskare via Rötters länktips. Elever som går brandmannautbildningar använder hemsidan för att lära om brandskyddets historia.

 

Projekt

Riksan­tikva­rieäm­betets anslag på 15 000 kr är inte helt förbrukat men material har gjorts i ordning för en uppvis­nings­grupp. Ca 3000 kr är kvar att förbruka vilket nästan är klart. Ångspruteprojektet har inte gått framåt men den 5 mars 2009 redovisades John Ericssons arbete med sprutan på en informationskväll på Tekniska Museet i Stockholm. Vi har sökt samarbete om lokalt föreningsarbete och fortsätter försöken kring ett skolprojekt.

 

Framtiden

Klubben medverkar i lokalt turistsamråd och vill ingå i olika nätverk och vill kunna öppna på kort varsel i sam­band med andra verksamheter. Vi är medlem i Hembygdsföreningen, Brandhistoriska Sällskapet och Föreningen Berglagskanalen. Verksamhetsplanen förnyades vid styrelsens möte i september. Inga personer har erbjudit sig att hjälpa till i Storfors.

 

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson, kassör Klas Helge, adjungerad, Jan Andersson, Lennart Andersson, Christoffer Andersson och Anders Nilsson. Anders Lundberg och Tonny Karlsson var suppleanter. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden. Björn deltog vid Brandhistoriska Sällskapets årsmöte i Karlstad och vid en brandmuseiträff i Motala.

 

Björn Albinson                                                           

Ordförande