Värmlands brandhistoriska klubb

 
Verksamhetsberättelse för tiden 25 mars 2015 – 30 mars 2016

Brandhistorien

Verksamhetsåret inleddes med ett möte i Kristinehamn om klubbens projekt. I samband med en träff med länets räddningschefer fick jag kortfattat redogöra våra planer och kommande värvning. Förteckningar över våra samlingar är reviderade. Vi har ca 300 olika föremål och fordon samt ca 400 böcker och skrifter. Till detta kommer ett antal fotografier och andra bil­der.

De innehållsrika listorna från Värmland berättar genom ca 1700 (1650) notiser om bränder och organi­sato­riska framsteg. Här anges även viktiga lagar, regler och förändringar som be­rört hela landet. Förteckningen med stora bränder och olyckor före 1950, från hela landet, omfattade vid års­skiftet 870 notiser. Hemsidan uppdateras regelbun­det och hade under 2015 besökare 1878 (2150 året innan). Delar av materialet används nu när Karlstad ska fira 125 år med yrkesbrandkår men även av lokalhistoriker och släktforskare.

Vi medverkade den 9 maj när Brigadmuseum i Karlstad erinrade om freden 1945. Räddnings­tjänsten kom med en äldre brandbil och vi visade civilförsvarsmateriel inkl. mörkläggning av bilens strålkastare. Dessutom deltog vi på Arkivens Dag i Karlstad den 14 november med ett föredrag och en utställning kring årets tema som var ”Elden är lös” med anledning av branden i Karlstad 1865. Två gånger var jag i Karlskoga och spelade upp en ögonvittnesskildring från Björkbornsolyckan 1940. Sammanlagt lyssnade 170 personer. Artiklar om denna explosion skrevs i kommunarkivets skrift) Tidvis och i hembygds­föreningens årsbok.

 

Spruthuset och utställningen

Sommaren 2015 hade vi öppet vardagar under tre veckor med hjälp av två feriearbetande ungdomar från kommunen. Då kom 213 besökare varav 1/3 var barn.  70 besökare kom under andra tider. Totalt hade vi 283 besökare. Årets nyhet var inredningens förändrade brännbarhet – från plåt och trä till plast. Vi visade också bostadens brandredskap genom tiderna. Ett nytt eget vykort fanns att köpa. Barnen var glada att få pumpa vatten och leta efter förnyade de­taljbilder. . En slöjdare i Storfors arbetar med att ta fram en liten modell av byggnaden

Den gamla Volvon visades upp vid Familjedagen den 6 juni i Storfors. Dessutom var den med när nya räddningsstationen i Degerfors invigdes. I samband med denna flytt fick vi en del äldre brandmateriel från Degerfors.

Klubben är medlem i Bergslagska­nalen, Värmlands hembygdsförbund, Värmlands Museer bestående av 42 olika besöksmål. Klubben är också med i Brandhistoriska Sällskapet som regelbundet citerar vårt informationsblad. Vi deltar i den nationella satsningen för färre brän­der ”Aktiv mot brand”.

Under årets skrevs fyra artiklar om verksamheten. Storfors tidning Frêske Lufta hade i sitt sommarnummer bild på den gamla Volvon på förstasidan och vi nämndes på nio olika ställen.

 

Brandmannaklubben har haft regelbunden tillsyn under vintern och stöttat med städning inför öppningen. Under hösten har kommunen låtit måla tornet och snygga till runt dammen. Till jul ordnade man med ljusstakar i fönstren och julstjärnor i tornet. Vi väntar på att kommunen ska åter­komma om avtal kring Spruthuset.

 

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 161 (168 förra året) med­lemmar. Av dessa är 98 från fyra kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift, 56 enskilda personer och sju företag eller mot­svarande. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 27 700 kr. Värvningen gav inget resultat men genom utskicket borde fler nu känna till klubben och det behövs fler som stöttar oss.

Projekten

Inga framsteg har skett kring ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden angående en Me­karklubb. Nu försöker vi samma sak i Kristinehamn. I sammanhanget fann vi att det inte skrevs någon överlåtelse när Försvaret gav oss Volvo Snabbe 1963. Detta medför besvär och Försvarsmakten menar att vi måste registreringsbesiktiga den.

Ångspruteprojektet kring John Ericson ligger still. En tanke är att avsluta med att ställa sam­man de fakta vi har kring hans sprutor.

Arbete har in­letts för att tillsammans med andra nostalgiska teknikgrupper skapa ett museum i Kristinehamn. Föreningen Kristinehamn Nostalgi och Nutid (KNN) är bildad med Stefan Udnie som ordförande. Vi är medlem. Tonvikten för vår del blir att visa brandfordon. Verk-sam­heten i Spruthuset kan då inriktas på de äldsta föremålen. Behovet av ett bättre förråd kvar­står.

Idén att använda yrkets teknik för läromedel eller demonstrationer finns kvar och blir tema på årsmötet. Om intresse finns kan idéerna utvecklas.

Framtiden

Utställningen i Spruthuset är bra och uppskattad. Öppethållandet fungerar med kommunens hjälp. Men det är mycket arbete för dessa tre veckor och besökare frågar efter mer öppet. Detta kan bara lösas av bo­ende i Storfors och vi hoppas fortfarande att hitta intresserade. Via en artikel i Frêske Lufta (februari 2016) efterlyser vi guider. Artikeln skrevs i samråd med kårens kamratförening och vi berörde också bostadsbränder i Storfors som del av programmet Aktiv mot brand.

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson. Styrelsen i övrigt bestod av Kenneth Johansson, Christoffer Andersson, Stefan Udnie och Anders Nilsson. Anders Lundberg (kassaförvaltare) och Tonny Karlsson var suppleanter. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden.

Verksamhetsplanen reviderades under året och framöver ska vi göra en detaljplan inför varje år.

Björn Albinson, ordförande