Verksamhetsberättelse för tiden 10.3 1999 till 15.3 2000

Styrelse

Ordförande har varit Björn Albinson, sekreterare Nils Weslien och kassör Anders Perssson. Styrelseledamöter var Bengt Röös och Bo Wennerström. Morgan Johansson och Sven-Ove Svensson var suppleanter. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.

Ekonomi

Finns i separat redogörelse. Vi har tacksamt mottagit 10.000 kr som stöd från Landstingets Kulturnämnd och från länsstyrelsen 4000 kr för att starta en "Lokal uppvisningsgrupp för äldre brandsläckningsteknik i Storfors". Bidraget räcker till upprustning av en del gammal utrustning. Detta bidrag användes helt till att iordningställa utställningen. Klubben hade vid årsskiftet 160 (66 st förra året) medlemmar varav sju företagsmedlemmar.

Verksamhet

Under sommaren drev vi brandmusem i hela Storfors Spruthus. Den tillkomna halvan snyggades upp av Anders Persson och Bengt Röös. 420 besökare kom under sommaren. Det gick att hålla öppet tack vare stöd från kommunen, Bergslagens Räddningstjänst och ALU. Rosmarie Wikström arbetade i Spruthuset hela sommaren. Reslutat av utställningen har muntligt och redovisats skriftligt till kommunen. Utställning innehöll ytterligare fordon (Jeep från Grums, tre sprutor från Hammarö, två handsprutor från Long, konststolar som lånats från Räddningsverket). Dessutom hade vi kaffeservering som gav en liten inkomst. Brukshotellet öppnade under sommaren och där fanns även turistbyrån. Vägskyltar "Brandmuseum" uppsattes av kommunen.

Vi blev omskrivna i minst elva tidningsartiklar under 1999. Även Räddningsverkets tidning Sirenen skrev om Spruthuset. Filipstadsbilen och ett par sprutor drogs till Kristinehamn och visades i samband med den gammeldags marknaden. Klubben är medlem i Brandhistoriska Sällskapet och skrev till dem om våra planer. En artikel om Spruthuset infördes i sällskapets informationsblad.

Klubben har fått mer äldre brandmateriel. Från Karlstad har vi fått en stor mängda utrangerad material. Sent på året lyckades vi få disponera ett förråd i Nässundet. Lesjöforsbilen får disponeras. En IH 63 från Karlskoga har inköpts. Från Filipstad har ytterligare äldre utrustning lånats.

Tre informationsblad har skickats alla medlemmar. En inbjudan till kollektivt medlemskap för kårer lockade nya medlemmar. Kontaktpersoner finns vid flera kårer. Klubben har egen hemsida come.to/vbk. Där finns även en engelsk beskrivning. Verksamhetsplan har redovisats för Värmlands Museum och Storfors kommun och den är underlag till klubbens planer på en expansion. Förberedelser har gjorts för en projektplan.

Projektet med John Ericssons ångspruta har fortsatt. En förstudie är uppdaterad. Projektet är genomförbart och nu söks på olika håll stöd för att kunna finansiera ritningar. Klubben medverkar i en ny arbetsgrupp som förbereder firande av John Ericsson 200 år vilket ska ske 2003.

Under tre sportlovshelger hade vi öppet med kaffeservering i förhoppning att locka en del skidturister att stanna. Detta lyckades inte men vi hade ändå en del besökare från Storfors med omnejd.

Inför nästa säsong ska vi ha något extra för barnen. Dessutom hoppas vi kunna hänga upp den gamla tornklockan igen. Vi fortsätter ansträngningarna att hitta, bevara och visa äldre brandmaterial. Möjligheterna är nu större att ta emot materiel och fordon. Kombinationen av att visa utrustning, bilder och hur man från Värmland påverkat brandförsvarets utveckling har visat sig unik för landet och lyckad. Ytterligare minnen och skrönor behöver bevaras. Klubben ska ta initiativ till sådan verksamhet. Utöver ideellt arbete behövs pengar utöver vad vi får från medlemsavgifter och inträde. Klubben ansöker hos kända bidragsgivare. Ett examensarbete pågår med målet att kunna presentera ett förslag på en utbyggnad med en ny vagnhall mm. Förslaget görs som slutarbete på byggingenjörslinjen på Karlstad Universitet.

Utställningen är etablerad i Spruthuset och vi har skapat Värmlands Brandmuseum på bara tre år.

Björn Albinson

Ordförande